नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग बारेका जानकारीहरु(ネパール語コロナウイルス情報)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2022年2月18日 【महत्वपूर्ण सूचना】नयाँ कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनुभएका व्यक्तिहरू, घरमै बसेर आराम गर्ने <= घरमै क्वारेटिनमा बस्नुहुने व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्नको लागि खानेकुराहरु पठाउनेछ ।(新型コロナウイルスに感染して、自宅療養をする人を 助けるために食べ物などを送ります)
2022年2月8日 【ब्यवसाय गर्दै आउनुभएका सबै महानुभावहरुमा】ब्यवसाय निरन्तरता अनुदान कोष (जापान सरकारबाटको अनुदान रकम )को बारेमा(事業復活支援金)
2022年2月3日 प्रान्तका नागरिकहरु लाई अनुरोधको बिबरण(फेब्रुअरी 1 तारिक पछि)(宮城県からの大切なお願い(2月1日から ))
2022年2月1日 सेन्दाई शहरले दिने 「बसोबास कर छुट पाएका घरपरिवार आदिलाई दिइने अस्थायी भत्ता」 बारेको सूचना(仙台市からの「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」のお知らせについて)
2022年1月31日 【महत्वपूर्ण सूचना】नयाँ कोरोना भाइरसको लागि थपखोप (बुस्टर डोज) (तेश्रोपटकको खोप) लगाउने बारेमा(新型コロナワクチン追加(3回目)接種)
2022年1月24日 प्रान्तका नागरिक, ब्यबसायीहरु लक्षित अनुरोधको बिबरण आदिको बारेमा(宮城県からの大切なお願い(1月14日から))
2022年1月12日 【सेन्दाई सिटिमा बसोबास गरि, बालबच्चा हुर्काइ रहनुभएका घरपरिवारका लागि】2021 आर्थिकबर्ष「बालबच्चा हुर्काइ रहनुभएका घरपरिवारको लागिको अस्थायी बिशेष अनुदान रकम」को जानकारी(2021年度「子育て世帯への 臨時特別給付金」 のお知らせ)
2021年12月1日 नोभेम्बर 25 तारिक देखिको प्रान्तको अनुरोध बिबरण आदि(宮城県からの大切なお願い(11月25日から))
2021年11月1日 【सम्पूर्ण व्यवसायीहरुमा 】दोस्रो पटकको ब्यापर समय अवधि घटाउन गरिएको अनुरोध आदि बाट प्रभावित भएका व्यवसायीहरुका लागि, सहायता रकमको बारेमा(第3次時短要請等関連事業者支援金について)
2021年11月1日 नोभेम्बर 1 तारिक देखिको प्रान्तको अनुरोध बिबरण आदि(宮城県からの大切なお願い(11月1日から))