सूचना(お知らせ)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2024年4月11日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 4 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年4月1日 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि रिसाइकल साइकल बिक्री कार्यक्रम(留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2024年3月21日 जनसम्पर्क पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र बुलेटिन 2023 आर्थिक वर्ष Vol.3』तयार भएको छ।
2024年3月21日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रमको जानकारी/4月の専門相談会のお知らせ
2024年3月18日 【मार्च 26 तारिक देखि मार्च 29 तारिक】बिदेशीनागरिकका लागी सहायता डेस्क @ आओबा वडाकार्यालय को 9 औं तल्ला (外国人住民ヘルプデスク)
2024年3月12日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 3 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年2月29日 【सहभागीको लागि आवेदन खुल्ला】सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा(せんだい日本語講座)
2024年2月24日 मार्च महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/3月の専門相談会のお知らせ
2024年2月20日 युक्रेनी सँस्कृति परिक्षण कार्यक्रम (SentIA को सहयोगमा आयोजित कार्यक्रम)(ウクライナ文化体験会)
2024年2月19日 जापानको सङ्गीत र मंगोलियन सङ्गीत आदानप्रदान कार्यक्रम (SentIA को सहयोग मा आयोजित कार्यक्रम)(日本の音楽とモンゴルの音楽の交流会)