सूचना(お知らせ)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2022年11月22日 डिसेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/12月の専門相談会のお知らせ
2022年11月17日 सेन्दाई शहरले दिने बिजुली, ग्यास र खानेकुरा आदिको बढिरहेको मूल्यहरूबारे आकस्मिक सहायता भत्ताबारे सूचना /仙台市からの「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」についてのお知らせ
2022年11月16日 【महत्त्वपूर्ण जानकारी】 सेन्दाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बन्द सम्बन्धमा ।/仙台国際センターの休館について
2022年11月14日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 11 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2022年11月3日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज बुलेटिन 2022 आर्थिक वर्ष Vol.2』तयार भएको छ ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.2』ができました。)
2022年10月24日 नोभेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/11月の専門相談会のお知らせ
2022年10月21日 [सहभागीको आवेदन खुला ]विदेशीनागरिक प्रकोप रोकथाम लिडरका लागि वृद्धि विकास प्रशिक्षण संचालनको सूचना (外国人防災リーダー育成研修)
2022年10月13日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 10 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2022年9月30日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( नोभेम्बर 9 तारिक~डिसेम्बर 14)(小中学生のためのオンライン教室)
2022年9月29日 अक्टोबर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/10月の専門相談会のお知らせ