सूचना(お知らせ)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2022年8月5日 सेन्दाई शहरले दिने 「बसोबास कर छुट पाएका घरपरिवार आदिलाई दिइने अस्थायी भत्ता」 बारेको सूचना(仙台市からの「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」のお知らせについて)
2022年8月4日 अगष्ट महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी /8月の専門相談会のお知らせ
2022年8月2日 नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमणको बारेमा जानकारी पृष्ठ प्रकाशित गरिएको छ ।(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせページを更新しました。)
2022年7月20日 【आवेदन खुला】जापानीज भाषा आफ्नो मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक बिधालयका विधार्थीहरुको लागिको गर्मी बिदाको भाषाकक्षा(2022 अगष्ट 3~अगष्ट 4)(日本語を母語としない小中学生のための夏休み教室)
2022年7月15日 तनाबाता वर्कशप 2022(SenTIA सहायक परियोजना)(七夕ワークショップ2022)
2022年6月29日 【आवेदन खुला】जापानिज भाषा बोलीचालीको भाषा नभएका बच्चा र अभिभावकको लागिको शिक्षण क्यारियर मार्गदर्शन परामर्श मियागी(日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス宮城2022)
2022年6月28日 जुलाई महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/7月の専門相談会のお知らせ
2022年6月1日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】स्थायी वैदेशिक बासिन्दाहरूको रोजगार प्रबर्द्धनका लागि जापानीज भाषा कोर्स しごとの ための 日本語(2022 जुलाई 26 तारिक~2022 सेप्टेम्बर 15 तारिक)
2022年5月30日 मे16 तारिक पछि पनि कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा(पुन: फैलावट रोकथाम अवधि हाललाई अन्त्य)(宮城県からの大切なお願い(5月16日から ))
2022年5月27日 जुन महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी /6月の専門相談会のお知らせ