सम्पर्क स्थान

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेको जानकारीको लागिको सम्पर्क, बहुसांस्कृतिक समाज विभाग योजना शाखा

ठेगाना 〒980-0811 
मियागी-केन सेन्दाई-सि आवोबा-कु इचिबान्च्यो 3-3-20 हिगासी निहोन फुदोउसान सेन्दाई इचिबान्च्यो बिल्डिंग 6F
फोन 022-268-6260 (कार्यालयको दिनमा 9:00~17:30)
फ्याक्स 022-268-6252
इमेल kokusaika*sentia-sendai.jp (「*」को ठाँउमा「@」राखेर पठाउनुहोला)

परामर्श तथा जानकारी लिन, सेन्दाई बहुसांकृतिक सामाज केन्द्रको बहुसांस्कृतिक समाज विभाग परामर्श सहयोग कर्मचारीमा सम्पर्क गर्नुहोला

ठेगाना 〒980-0856
मियागी-केन सेन्दाई-सि आवोबा-कु आवोबा यामा सेन्दाई अन्तर्राष्ट्रिय सेन्टर, सम्मेलन भवन 1F
फोन 022-265-2471 (मर्मत बिदा तथा अन्य बिदा दिन बाहेक 9:00~17:00)
फ्याक्स 022-265-2472
इमेल tabunka*sentia-sendai.jp (「*」को ठाँउमा「@」राखेर पठाउनुहोला)