Language Menu
  • 通訳サポートと外国語での相談
  • 通訳サポート電話
  • 外国人のための専門相談談会
  • 仙台生活便利帳
  • SenTIAコミュニティ通訳サポーター派遣
  • ウクライナ避難民の相談窓口

सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रमा, विदेशी नागरिकहरुको लागी बसोबास सम्बन्धि उपयोगी जानकारीहरु विभिन्न भाषामा प्रदान गर्दै आएका छौँ । साथै, विदेशी नागरिकको जीवनयापन सम्बन्धि परामर्श, तथा बहुसांस्कृतिक समाजको विकाससँग सम्बन्धित परामर्श पनि गर्ने गर्दछौं । सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र चाँही, सेर्न्दाई सिटीबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरि, यसको व्यवस्थापन SenTIA ले गर्दै आएको छ ।

खुल्ने समय प्रत्येक दिन बिहान 9:00 देखि बेलुका 17:00
※यद्यपि,नयाँ बर्षको बिदा र अन्य व्यवस्था मर्मतका लागि हरेक महिनाको 1,2 दिन बन्द हुनेछन्

○ परामर्श लिन सक्नुहुनेछ ।
○ पुस्तक लान तथा फिर्ता गर्ने सुबिधा पनि लिन सक्नुहुनेछ ।
○ लबी र बालबालिका कक्ष प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।
○ प्रशिक्षण कोठा, कार्यशाला कोठाहरु प्रयोग गर्न सकिने छ ।

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग सम्बन्धि जानकारी को लागि यहाँ हेनुहोला ।
https://int.sentia-sendai.jp/blog/n/n-12525/
बन्द हुने दिन 2024 जुन 20 (बिहिबार)

●बिदाको दिनमा टेलीफोन सेवा उपलब्ध हुनेछैन ।
●कृपया परामर्शको लागि इमेल गर्नुहोला । हामी तपाईंको इमेलको जवाफ अर्को दिनमा दिनेछौ ।

※माथिको बाहेक, व्यवस्थापनको रुपमा परिक्षण र निर्माणको लागि अस्थायी बन्द हुन सक्छ ।

सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र बाटको जानकारी

2024年6月8日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 6 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年5月22日 जुन महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/6月の専門相談会のお知らせ
2024年5月10日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 5 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年5月1日 【सहभागीहरूलाई आवेदन आवहान】स्थानीय बिदेशीनागरिकहरूको सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】स्थायी वैदेशिक बासिन्दाहरूको रोजगार प्रबर्द्धनका लागि जापानीज भाषा कोर्स しごとの ための 日本語(2024 जुन 3 तारिक~2024 अगस्ट 7 तारिक)
2024年4月30日 【सहभागीताको लागी आबेदन खुल्ला】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, निम्न र माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(जून 12~जुलाई 12 तारिक) (小中学生のためのオンライン教室)
2024年4月24日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/5月の専門相談会のお知らせ
2024年4月11日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 4 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年4月1日 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि रिसाइकल साइकल बिक्री कार्यक्रम(留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2024年3月21日 जनसम्पर्क पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र बुलेटिन 2023 आर्थिक वर्ष Vol.3』तयार भएको छ।
2024年3月21日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रमको जानकारी/4月の専門相談会のお知らせ

गाईड नक्शा

〒980-0856 सेन्दाई-सी, आओबा-कु, आओबा यामा सेन्दाई इन्टरनेसनल सेन्टर सम्मेलन भवन पहिलो तला

※सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र चाहिँ "सेन्दाई इन्टरनेसनल सेन्टर" सम्मेलन भवनको पहिलो तलामा छ ।

होमपेज अघिल्लो भागमा