Language Menu

सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र मा, विदेशी नागरिकको बसोबास उपयोगी जानकारीहरु विभिन्न भाषामा प्रदान गर्दै आएका छौँ । अनि, विदेशी नागरिकको जीवनयापन सम्बन्धि परामर्श, तथा बहुसांस्कृतिक समाजको विकाससँग सम्बन्धित परामर्शहरु गर्ने गर्दछौं । सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र चाँही , सेर्न्दाई सिटीबाट कन्साइनमेन्ट प्राप्त गरि, यसको संचालन SenTIA ले गर्दै आएको छ ।

खुल्ने समय प्रतिक दिन 9:00~17:00
※यद्यपि,नयाँ बर्षको बिदा र अन्य व्यवस्था मर्मतका लागि हरेक महिनाको 1,2 दिन बन्द हुनेछन्

【सूचना】
सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रको लबी र बालबालिका कक्ष पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।
यद्यपि, नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि, कुर्ची हरुको संख्यामा कमी गरिएको छ ।

○ परामर्श लिन सक्नुहुनेछ ।
○ पुस्तक लान तथा फिर्ता गर्ने सुबिधा पनि लिन सक्नुहुनेछ ।
○ लबी र बालबालिका कक्ष प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।
○ प्रशिक्षण कोठा, कार्यशाला कोठाहरु प्रयोग गर्न सकिने छ ।

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग सम्बन्धि जानकारी को लागि यहाँ हेनुहोला ।
http://int.sentia-sendai.jp/blog/j/cat/corona/
खुल्ने दिन 2023 डिसेम्बर 11 (सोमबार)
2023 डिसेम्बर 28(बिहिबार)~2024 जनवरी 4(बिहिबार)

●बिदाको दिनमा टेलीफोन सेवा उपलब्ध हुनेछैन ।
●कृपया परामर्शको लागि इमेल गर्नुहोला । हामी अर्को दिनमा हामी जवाफ दिनेछौ ।

※माथिको बाहेक, व्यवस्थापनको रुपमा परिक्षण र निर्माणको लागि अस्थायी बन्द हुन सक्छ ।

सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र बाटको जानकारी

2023年11月29日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】सेन्टिया अनलाइन जापानिज भाषा 2024 जनवरी 9 तारिक देखि मार्च 12 तारिक (SenTIAオンラインにほんご)
2023年11月26日 डिसेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/12月の専門相談会のお知らせ
2023年11月16日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज बुलेटिन 2023 आर्थिक वर्ष Vol.1』तयार भएको छ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2023年度Vol.1』ができました。)
2023年11月13日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 11 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2023年10月27日 नोभेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/11月の専門相談会のお知らせ
2023年10月23日 कोकेसी शिल्पकलाको अनुभव (जापानिज ट्रेडिशनल काठबाट बनाउने पुतली) (SentIA को सहयोग बाट आयोजीत कार्यक्रम)(こけし絵付け体験会)
2023年10月12日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 10 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2023年9月29日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(नोभेम्बर 8 तारिक देखि डिसेम्बर 8 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2023年9月28日 अक्टोबर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/10月の専門相談会のお知らせ
2023年9月25日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2023 नोवेम्बेर 29 तारिक ~ 2024 जनवरी 26 तारिक)

गाईड नक्शा

〒980-0856 सेन्दाई-सी, आओबा-कु, आओबा यामा सेन्दाई इन्टरनेसनल सेन्टर सम्मेलन भवन पहिलो तला

※सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र चाहिँ "सेन्दाई इन्टरनेसनल सेन्टर" सम्मेलन भवनको पहिलो तलामा छ ।

होमपेज अघिल्लो भागमा