Language Menu

सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र मा, विदेशी नागरिकको बसोबास उपयोगी जानकारीहरु विभिन्न भाषामा प्रदान गर्दै आएका छौँ । अनि, विदेशी नागरिकको जीवनयापन सम्बन्धि परामर्श, तथा बहुसांस्कृतिक समाजको विकाससँग सम्बन्धित परामर्शहरु गर्ने गर्दछौं । सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र चाँही , सेर्न्दाई सिटीबाट कन्साइनमेन्ट प्राप्त गरि, यसको संचालन SenTIA ले गर्दै आएको छ ।

खुल्ने समय प्रतिक दिन 9:00~17:00
※यद्यपि,नयाँ बर्षको बिदा र अन्य व्यवस्था मर्मतका लागि हरेक महिनाको 1,2 दिन बन्द हुनेछन्

【सूचना】
सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रको लबी र बालबालिका कक्ष पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।
यद्यपि, नयाँ कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि, कुर्ची हरुको संख्यामा कमी गरिएको छ ।

○ परामर्श लिन सक्नुहुनेछ ।
○ पुस्तक लान तथा फिर्ता गर्ने सुबिधा पनि लिन सक्नुहुनेछ ।
○ लबी र बालबालिका कक्ष प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।
○ प्रशिक्षण कोठा, कार्यशाला कोठाहरु प्रयोग गर्न सकिने छ ।

ज्वोरो आएका व्यक्तिहरु (37.5 डिग्री वा उच्च) यस केन्द्रमा प्रवेस गर्न सक्नुहुने छैन ।

नयाँ कोरोना भाइरस संक्रामक रोग सम्बन्धि जानकारी को लागि यहाँ हेनुहोला ।
http://int.sentia-sendai.jp/blog/j/cat/corona/
खुल्ने दिन 2023 जुन 5 (सोमबार)

●बिदाको दिनमा टेलीफोन सेवा उपलब्ध हुनेछैन ।
●कृपया परामर्शको लागि इमेल गर्नुहोला । हामी अर्को दिनमा हामी जवाफ दिनेछौ ।

※माथिको बाहेक, व्यवस्थापनको रुपमा परिक्षण र निर्माणको लागि अस्थायी बन्द हुन सक्छ ।

सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र बाटको जानकारी

2023年5月23日 जुन महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/6月の専門相談会のお知らせ
2023年5月22日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2023 अगष्ट 21 तारिक ~ अक्टोबर 16 तारिक)
2023年5月10日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(जुन 14~जुलाई 14 तारिक ) (小中学生のためのオンライン教室)
2023年5月10日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】सेन्टिया अनलाइन जापानिज भाषा 2023 जून 6 तारिक देखि अगष्ट 8 तारिक (SenTIAオンラインにほんご)
2023年4月27日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/5月の専門相談会のお知らせ
2023年4月13日 मास्क लगाउने बारेको अवधारणा (२०२३ मार्च १३ देखि)/マスクを つけるときの 考(かんが)えかた (2023年(ねん) 3月(がつ) 13日(にち)~)
2023年4月4日 अन्तर्राष्ट्रिय विधार्थीहरूको लागि रिसाइकल साइकल बिक्री कार्यक्रम(留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2023年3月27日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/4月の専門相談会のお知らせ
2023年3月24日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रको बुलेटिन 2022 आर्थिक वर्ष Vol.4』तयार भएको छ ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.4』ができました。)
2023年3月20日 मोनिवादाई निहोन्गो सालोन 2023 यसबर्षको कक्षा संचालन गर्छौ(茂庭台日本語サロン)

गाईड नक्शा

〒980-0856 सेन्दाई-सी, आओबा-कु, आओबा यामा सेन्दाई इन्टरनेसनल सेन्टर सम्मेलन भवन पहिलो तला

※सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र चाहिँ "सेन्दाई इन्टरनेसनल सेन्टर" सम्मेलन भवनको पहिलो तलामा छ ।

होमपेज अघिल्लो भागमा