ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

नोभेम्बर 1 तारिक देखिको प्रान्तको अनुरोध बिबरण आदि(宮城県からの大切なお願い(11月1日から))