ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年2月2日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रको बुलेटिन 2022 आर्थिक वर्ष Vol.3』तयार भएको छ ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.3』ができました。)
2023年1月25日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(小中学生のためのオンライン教室)
2023年1月24日 फेब्रुअरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बारे सूचना/2月の専門相談会のお知らせ
2023年1月23日 कोकेसी शिल्पकलाको अनुभव (जापानिज ट्रेडिशनल काठबाट बनाउने पुतली) (SentIA को सहयोग बाट आयोजीत कार्यक्रम)(こけし絵付け体験会)
2023年1月18日 2/18 बिदेशी बालबालिका र अभिभावकहरुको लागि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ भर्नाको तयारी कक्षा(2/18 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)
2023年1月13日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 1 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2023年1月11日 【महत्त्वपूर्ण जानकारी】 सेन्दाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बन्द सम्बन्धमा ।/仙台国際センターの休館について
2022年12月25日 जनवरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बारे सूचना/1月の専門相談会のお知らせ
2022年12月13日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 12 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2022年11月22日 डिसेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/12月の専門相談会のお知らせ