आवेदन खुला (募集中)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年9月25日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2023 नोवेम्बेर 29 तारिक ~ 2024 जनवरी 26 तारिक)
2023年9月8日 चाइनिज कलासाँस्कृतिको अनुभव लिने कार्यक्रम (कागज काटेर चाइनिज पाण्डा बनाई अनुभव लिने कार्यक्रम) (SenTIA को अनुदान सहयोगमा आयोजित कार्यक्रम)(中国パンダ切り絵体験会)
2023年8月31日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)
2023年8月21日 सेप्टेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/9月の専門相談会のお知らせ
2023年8月1日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2023 अगष्ट 21 तारिक ~ अक्टोबर 16 तारिक)
2023年7月27日 अगष्ट महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/8月の専門相談会のお知らせ
2023年7月12日 【आवेदन खुला】जापानीज भाषा आफ्नो मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक बिधालयका विधार्थीहरुको लागिको गर्मी बिदाको भाषाकक्षा(2023 अगष्ट 9~अगष्ट 10)(日本語を母語としない小中学生のための夏休み教室)
2023年6月28日 【आवेदन खुला】जापानिज भाषा बोलीचालीको भाषा नभएका बच्चा र अभिभावकको लागिको शिक्षण क्यारियर मार्गदर्शन परामर्श मियागी(日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス宮城2023)
2023年6月22日 जुलाइ महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/7月の専門相談会のお知らせ
2023年5月23日 जुन महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/6月の専門相談会のお知らせ