आवेदन खुला (募集中)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2024年4月1日 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि रिसाइकल साइकल बिक्री कार्यक्रम(留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2024年3月21日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रमको जानकारी/4月の専門相談会のお知らせ
2024年2月29日 【सहभागीको लागि आवेदन खुल्ला】सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा(せんだい日本語講座)
2024年2月24日 मार्च महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/3月の専門相談会のお知らせ
2024年2月20日 युक्रेनी सँस्कृति परिक्षण कार्यक्रम (SentIA को सहयोगमा आयोजित कार्यक्रम)(ウクライナ文化体験会)
2024年2月19日 जापानको सङ्गीत र मंगोलियन सङ्गीत आदानप्रदान कार्यक्रम (SentIA को सहयोग मा आयोजित कार्यक्रम)(日本の音楽とモンゴルの音楽の交流会)
2024年1月26日 फेब्रुअरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/2月の専門相談会のお知らせ
2024年1月17日 【सहभागीको लागि आवेदन खुल्ला】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(फेब्रुअरी 28 तारिक देखि मार्च 15 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2024年1月16日 2/17 बिदेशी बालबालिका र अभिभावकहरुको लागि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ भर्नाको तयारी कक्षा(2/17 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)
2023年12月24日 जनवरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/1月の専門相談会のお知らせ