आवेदन खुला (募集中)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2022年9月30日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( नोभेम्बर 9 तारिक~डिसेम्बर 14)(小中学生のためのオンライン教室)
2022年9月29日 अक्टोबर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/10月の専門相談会のお知らせ
2022年8月31日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)
2022年8月26日 सेप्टेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/9月の専門相談会のお知らせ
2022年8月22日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2022 अक्टोबर 19 तारिक ~ डिसेम्बर 16 तारिक)
2022年8月17日 SenTIA अनलाइन जापानीज भाषा जापानीज भाषा अध्ययन गरौ !(ぼしゅう!SenTIAオンラインにほんご)
2022年8月4日 अगष्ट महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी /8月の専門相談会のお知らせ
2022年7月20日 【आवेदन खुला】जापानीज भाषा आफ्नो मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक बिधालयका विधार्थीहरुको लागिको गर्मी बिदाको भाषाकक्षा(2022 अगष्ट 3~अगष्ट 4)(日本語を母語としない小中学生のための夏休み教室)
2022年6月29日 【आवेदन खुला】जापानिज भाषा बोलीचालीको भाषा नभएका बच्चा र अभिभावकको लागिको शिक्षण क्यारियर मार्गदर्शन परामर्श मियागी(日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス宮城2022)
2022年6月28日 जुलाई महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/7月の専門相談会のお知らせ