आवेदन खुला (募集中)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2024年5月22日 जुन महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/6月の専門相談会のお知らせ
2024年5月1日 【सहभागीहरूलाई आवेदन आवहान】स्थानीय बिदेशीनागरिकहरूको सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】स्थायी वैदेशिक बासिन्दाहरूको रोजगार प्रबर्द्धनका लागि जापानीज भाषा कोर्स しごとの ための 日本語(2024 जुन 3 तारिक~2024 अगस्ट 7 तारिक)
2024年5月7日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】सेन्टिया अनलाइन जापानिज भाषा २०२४ मे २८ तारिक (मंगल) देखि जुलाई ३० तारिक (मंगल) सम्म (SenTIAオンラインにほんご)
2024年4月30日 【सहभागीताको लागी आबेदन खुल्ला】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, निम्न र माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(जून 12~जुलाई 12 तारिक) (小中学生のためのオンライン教室)
2024年4月24日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/5月の専門相談会のお知らせ
2024年4月1日 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि रिसाइकल साइकल बिक्री कार्यक्रम(留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2024年3月21日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रमको जानकारी/4月の専門相談会のお知らせ
2024年2月29日 【सहभागीको लागि आवेदन खुल्ला】सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा(せんだい日本語講座)
2024年2月24日 मार्च महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/3月の専門相談会のお知らせ
2024年2月20日 युक्रेनी सँस्कृति परिक्षण कार्यक्रम (SentIA को सहयोगमा आयोजित कार्यक्रम)(ウクライナ文化体験会)