आवेदन खुला (募集中)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年1月25日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(小中学生のためのオンライン教室)
2023年1月24日 फेब्रुअरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बारे सूचना/2月の専門相談会のお知らせ
2023年1月23日 कोकेसी शिल्पकलाको अनुभव (जापानिज ट्रेडिशनल काठबाट बनाउने पुतली) (SentIA को सहयोग बाट आयोजीत कार्यक्रम)(こけし絵付け体験会)
2023年1月18日 2/18 बिदेशी बालबालिका र अभिभावकहरुको लागि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ भर्नाको तयारी कक्षा(2/18 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)
2022年12月25日 जनवरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बारे सूचना/1月の専門相談会のお知らせ
2022年11月22日 डिसेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/12月の専門相談会のお知らせ
2022年10月24日 नोभेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/11月の専門相談会のお知らせ
2022年10月21日 [सहभागीको आवेदन खुला ]विदेशीनागरिक प्रकोप रोकथाम लिडरका लागि वृद्धि विकास प्रशिक्षण संचालनको सूचना (外国人防災リーダー育成研修)
2022年9月30日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( नोभेम्बर 9 तारिक~डिसेम्बर 14)(小中学生のためのオンライン教室)
2022年9月29日 अक्टोबर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/10月の専門相談会のお知らせ