जापानी भाषा(にほんご)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2022年6月1日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】स्थायी वैदेशिक बासिन्दाहरूको रोजगार प्रबर्द्धनका लागि जापानीज भाषा कोर्स しごとの ための 日本語(2022 जुलाई 26 तारिक~2022 सेप्टेम्बर 15 तारिक)
2022年5月11日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( जून 1 तारिक देखि जुलाई 1 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2022年3月7日 सहभागी हुनको लागि भर्ना खुल्ला!! बालबालिका हेरचार सहितको जापानीज भाषाकक्षा     जापानिज भाषा प्रशिक्षण कक्ष(日本語ティールーム) 
2022年2月28日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)
2022年2月7日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】「SenTIA अनलाइन जापानीज भाषा」 फेब्रुअरी 12 तारिक देखि मार्च 10 तारिक (SenTIAオンラインにほんご)
2022年2月1日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( मार्च 2 तारिक (बुध) देखि मार्च 25 तारिक (शुक्र))(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2021年12月28日 「निहोन्गो नो मोरी」पुन: संचालन भएको छ।(にほんごのもり)
2021年11月24日 「निहोन्गो नो मोरी」पुन: संचालन भएको छ।(にほんごのもり)
2021年10月19日 जापानीज भाषा पढ्न चाहानुहुने सबैलाई(日本語を 勉強したい みなさんへ)
2021年10月18日 【सहभागीहरूको भर्ती अन्तर्गत】स्थायी वैदेशिक बासिन्दाहरूको रोजगार प्रबर्द्धनका लागि जापानीज भाषा कोर्स しごとの ための 日本語(2021 डिसेम्बर 13 तारिक~2022 फेब्रुअरी 10 तारिक)