जापानी भाषा(にほんご)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2024年5月1日 【सहभागीहरूलाई आवेदन आवहान】स्थानीय बिदेशीनागरिकहरूको सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】स्थायी वैदेशिक बासिन्दाहरूको रोजगार प्रबर्द्धनका लागि जापानीज भाषा कोर्स しごとの ための 日本語(2024 जुन 3 तारिक~2024 अगस्ट 7 तारिक)
2024年4月30日 【सहभागीताको लागी आबेदन खुल्ला】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, निम्न र माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(जून 12~जुलाई 12 तारिक) (小中学生のためのオンライン教室)
2024年2月29日 【सहभागीको लागि आवेदन खुल्ला】सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा(せんだい日本語講座)
2024年1月17日 【सहभागीको लागि आवेदन खुल्ला】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(फेब्रुअरी 28 तारिक देखि मार्च 15 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2023年11月29日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】सेन्टिया अनलाइन जापानिज भाषा 2024 जनवरी 9 तारिक देखि मार्च 12 तारिक (SenTIAオンラインにほんご)
2023年9月29日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(नोभेम्बर 8 तारिक देखि डिसेम्बर 8 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2023年9月25日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2023 नोवेम्बेर 29 तारिक ~ 2024 जनवरी 26 तारिक)
2023年8月31日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)
2023年8月1日 【सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】काम गर्नको लागिको जापानीजभाषा しごとの ための 日本語(2023 अगष्ट 21 तारिक ~ अक्टोबर 16 तारिक)
2023年5月10日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(जुन 14~जुलाई 14 तारिक ) (小中学生のためのオンライン教室)