प्रतिवेदन(報告)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2022年2月28日 अंग्रेजी संस्करण「ठुला आकारका फोहोर फाल्ने तरिका」को भिडियो तयार गारेका छौ ।(英語版「粗大ごみの捨て方」動画を作りました)