ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

नोभेम्बर 25 तारिक देखिको प्रान्तको अनुरोध बिबरण आदि(宮城県からの大切なお願い(11月25日から))