एक्सेस

(सार्वजनिक हितको) सेन्दाई पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसन

〒980-0811 मियागी-केन सेन्दाई-सि आवोबा-कु इचिबान्च्यो 3-3-20 हिगासी निहोन फुदोउसान सेन्दाई इचिबान्च्यो बिल्डिंग 6F
【नजिकको स्टेशन】

  • आवोबादोरी इचिबान्च्यो स्टेशन (सेन्दाई सबवे तोजाई लाइन) उत्तरपट्टीको 1 नम्बर गेट , पैदल 2 मिनेट
  • हिरोसे दोरी स्टेशन (सेन्दाई सी सबवे नानबोकु लाइन) पश्चिमपट्टिको 4 नम्बर गेट, पैदल 6 मिनेट
  • ※पार्किंगको सुविधा नभएको हुनाले, कृपया सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नुहोला ।