Ended Cash Payment and Support Fund Programs (終了した給付金・支援金)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2021年10月29日 【Kính gửi các doanh nghiệp, nhà kinh doanh】Về Chế độ trợ cấp cho các doanh nghiệp và doanh nhân có liên quan đến lệnh rút ngắn thời gian kinh doanh lần 3(第3次時短要請等関連事業者支援金について)
2021年10月22日 Trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em (thông tin liên quan đến virut Corona chủng mới)(コロナ関連:子ども医療費助成)
2021年7月29日 【Kính gửi các doanh nghiệp, nhà kinh doanh】Về Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu của Thành phố Sendai về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh, lần 2(第2次時短要請等関連事業者支援金について)
2021年6月3日 Tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp (Hộ gia đình đơn thân)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分))
2021年3月23日 【Kính gửi các doanh nghiệp, nhà kinh doanh】 “Về việc mở rộng Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu của Thành phố Sendai về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh” (仙台市時短要請等関連事業者支援金の拡充)
2020年10月23日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Về tiền trợ cấp hỗ trợ thuê nhà(家賃支援給付金)
2020年5月26日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】 「Về tiền trợ cấp để duy trì hoạt động (tiền trợ cấp của chính phủ)」(持続化給付金)
2020年5月15日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】 「Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Sendai duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh (Tài chính hỗ trợ sản xuất khu vực Thành phố Sendai)」(仙台市地域産業支援金)
2020年4月25日 Về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt(特別定額給付金)
2020年4月24日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Tiền hỗ trợ nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh do virút corona chủng mới (Quỹ hợp tác công nghiệp khu vực thành phố Sendai)(仙台市地域産業協力金)