BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Kính gửi các doanh nghiệp, nhà kinh doanh】 “Về việc mở rộng Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu của Thành phố Sendai về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh” (仙台市時短要請等関連事業者支援金の拡充)

Chúng tôi mở rộng Quỹ hỗ trợ (tức, tăng số tiền hỗ trợ thuộc đối tượng) cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh bị ảnh hưởng bởi việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh Miyagi và thành phố Sendai, hoặc yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh của tỉnh Miyagi.

Chúng tôi sẽ trả tiền hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà kinh doanh cá nhân có doanh số bán hàng giảm do bệnh dịch truyền nhiễm virus corona chủng mới để giúp họ tiếp tục kinh doanh.

Quỹ hỗ trợ này dành cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh ở thành phố Sendai bị ảnh hưởng bởi sự lây lan của bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, ví dụ như được tỉnh Miyagi yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh, hoặc bị ảnh hưởng do việc tạm dừng chiến dịch GoTo, cũng như bị ảnh hưởng bởi việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh Miyagi và thành phố Sendai.

 

【Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh thuộc đối tượng】

Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh đáp ứng tất cả các điều kiện ①~③ thì thuộc đối tượng nhận trợ cấp.

① Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh đáp ứng một trong ba điều kiện dưới đây:
1. Đối với pháp nhân là doanh nghiệp vừa và nhỏ: có đăng ký Trụ sở chính tại thành phố Sendai.
2. Đối với pháp nhân không phải là doanh nghiệp (tổ chức NPO, v.v…): có đăng ký văn phòng chính tại Thành phố Sendai.
3. Nhà kinh doanh cá nhân: có đăng ký cư trú tại thành phố Sendai và sở hữu hoặc thuê cơ sở để thực hiện hoạt động kinh doanh.

② Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2021, có tháng doanh số bán hàng giảm hơn 30% so với cùng tháng của năm trước đó. Thêm vào đó, các doanh nghiệp, nhà kinh doanh đáp ứng một trong 4 trường hợp dưới đây:
1. Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan bị ảnh hưởng bởi yêu cầu của tỉnh Miyagi về việc rút ngắn thời gian kinh doanh.
2. Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh bị ảnh hưởng bởi việc tạm ngừng chiến dịch GoTo
3. Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh bị ảnh hưởng bởi việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh Miyagi và thành phố Sendai.
4. Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh được tỉnh Miyagi yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh, do đó doanh số bán hàng đã giảm từ 150 vạn yên trở lên trong tháng có doanh số bán hàng giảm hơn 50% so với cùng tháng của năm trước đó.
※ Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan là gì? Là các doanh nghiệp, nhà kinh doanh có liên quan đến các doanh nghiệp, nhà kinh doanh có hoạt động về nhà hàng ăn uống mà được tỉnh Miyagi yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh (ví dụ: các doanh nghiệp bán buôn có giao dịch với nhà hàng, doanh nghiệp taxi, v.v…).
※ Từ mục 1 đến mục 3 không áp dụng cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh mà tỉnh Miyagi yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh.

③Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh đã kinh doanh từ trước tháng 2 năm 2021 và có dự định tiếp tục kinh doanh trong tương lai

 

【Tiền hỗ trợ】

Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh ở mục 1 đến mục 3 của điều kiện ② của phần【Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh thuộc đối tượng】
– Đối với pháp nhân có phần trăm doanh số bán hàng giảm:
Từ trên 30% đến dưới 50% : được hỗ trợ tối đa 20 vạn yên
Từ trên 50% : được hỗ trợ tối đa 30 vạn yên
– Đối với nhà kinh doanh cá nhân có phần trăm doanh số bán hàng giảm:
Từ trên 30% đến dưới 50% : được hỗ trợ tối đa 10 vạn yên
Từ trên 50% : được hỗ trợ tối đa 15 vạn yên
※ Số tiền hỗ trợ tối đa là số tiền tương đương với lượng giảm doanh số trong tháng thuộc đối tượng (làm tròn xuống hàng nghìn yên gần nhất).

Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh ở mục 4 của điều kiện ② của phần【Các doanh nghiệp, nhà kinh doanh thuộc đối tượng】
– Pháp nhân: Từ 20 vạn yên~120 vạn yên
– Nhà kinh doanh cá nhân: Từ 10 vạn yên~60 vạn yên
※ Số tiền hỗ trợ được quyết định theo lượng giảm doanh số trong tháng thuộc đối tượng.

 

【Cách đăng ký】

Hãy nộp các tài liệu cần thiết bằng cách gửi bưu điện hoặc nộp tại quầy tiếp nhận.

1. Trường hợp gửi bưu điện
Hãy gửi các tài liệu cần thiết đến địa chỉ như dưới đây:
(Địa chỉ) 〒980-0803 Aoba-ku Kokubun-cho 3 Chome 6-1 Tòa nhà Park Sendai tầng 2 (青葉区国分町3丁目6ー1 仙台パークビル 2階)
“Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh” của Trung tâm hành chính Thành phố Sendai.

2. Trường hợp nộp tại quầy tiếp nhận
Sau khi đặt hẹn trước bằng cách gọi “Đường dây chuyên dụng giải đáp thắc mắc”, hãy mang các tài liệu cần thiết đến “Quầy hỗ trợ viết đơn đăng ký”.

※Để biết chi tiết về số tiền hỗ trợ và các tài liệu cần thiết, vui lòng tham khảo phần sau “Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh”

※Các mẫu đơn và hướng dẫn thủ tục đăng ký (tập tài liệu mô tả về chi tiết cách nộp đơn) được phát tại văn phòng hành chính quận, văn phòng chi nhánh tổng hợp và Quầy hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thành phố Sendai (bên trong Nghiệp đoàn thúc đẩy Công nghiệp Thành phố Sendai). Ngoài ra, bạn cũng có thể tải xuống từ mục “Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh” dưới đây.

“Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh”
http://www.city.sendai.jp/kikakushien/kanrenjigyosyashienkin.html

Để biết thêm thông tin về việc mở rộng Quỹ hỗ trợ, vui lòng xem trang web của Thành phố Sendai.
“Về việc mở rộng Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh (Bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký)” (tiếng Nhật)
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kanrenjigyosyashienkin/kakuju.html

 

【Thời gian đăng ký】

Từ ngày 10/3/2021 (Thứ tư) đến ngày 30/6/2021 (Thứ tư)

 

【Về Quầy hỗ trợ viết đơn đăng ký】

Bạn có thể đặt câu hỏi về cách viết đơn đăng ký.
Phương thức đặt chỗ: Vui lòng gọi “Đường dây chuyên dụng giải đáp thắc mắc (022-263-8833)”.
Địa chỉ: Smile Hotel Sendai Kokubuncho, tầng 3, Mokuren (Sendai-shi, Aoba-ku, Ichibancho 4-3-22)
Thời hạn mở cửa: Từ ngày 10/03/2021 (thứ tư) đến ngày 18/6/2021 (Thứ sáu)
Giờ mở cửa: Các ngày thường trong tuần 9:30 đến 16:30

 

【Liên lạc】

Đường dây chuyên dụng giải đáp thắc mắc (các ngày thường trong tuần từ 9 giờ đến 17 giờ)
Số điện thoại: 022-263-8833

 
Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)