BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2022年9月30日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (9/11/2022 đến ngày 14/12/2022)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2022年9月29日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 10 /10月の専門相談会のお知らせ
2022年9月22日 Dành cho du học sinh Buổi bán xe đạp tái chế(留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2022年9月21日 Tin tức của chính quyền thành phố Sendai bản tổng hợp đã có thể đọc được bằng cả tiếng Việt và tiếng Nepal
2022年8月31日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2022年8月26日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 9/9月の専門相談会のお知らせ
2022年8月22日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (19/10~16/12)
2022年8月19日 Tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp (hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân đầu người (※Tên chế độ: các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp mà không phải là hộ gia đình đơn thân)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(住民税均等割非課税世帯分))
2022年8月17日 Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA Mọi người cùng nhau học tiếng Nhật!(ぼしゅう!SenTIAオンラインにほんご)
2022年8月14日 Tạp chí công khai 「Tin tức từ Trung Tâm Đa văn hóa Sendai số thứ 1 năm 2022」 đã hoàn thành.(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.1』ができました。)