BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年1月25日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (1/3/2023 đến ngày 24/3/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年1月24日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 2/2月の専門相談会のお知らせ
2023年1月23日 Trải nghiệm vẽ búp bê kokeshi (dự án được SeTIA tài trợ)(こけし絵付け体験会)
2023年1月18日 18/2 Dành cho trẻ em và gia đình người nước ngoài Khóa học chuẩn bị để các bé vào trường tiểu học(2/18 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)
2023年1月13日 Thông tin số báo tháng 1 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年1月11日 【THÔNG BÁO QUAN TRỌNG】  VỀ NGÀY NGHỈ CỦA TRUNG TÂM QUỐC TẾ SENDAI /仙台国際センターの休館について
2022年12月25日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 1/1月の専門相談会のお知らせ
2022年12月15日 【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」10/1/2023~14/3/2023 (SenTIAオンラインにほんご)
2022年12月13日 Thông tin số báo tháng 12 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2022年11月24日 Thông báo về “Tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, gas, nguyên liệu thực phẩm, v.v… tăng vọt” của thành phố Sendai(仙台市からの「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」についてのお知らせ)