BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2022年1月12日 【Gửi đến những gia đình đang sống ở Sendai và đang nuôi con】Thông báo Tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho những gia đình đang nuôi con năm 2021(2021年度「子育て世帯への 臨時特別給付金」 のお知らせ)
2021年12月28日 Lớp Khu rừng tiếng Nhật đã chính thức mở quay trở lại(にほんごのもり)
2021年12月21日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 1(1月の専門相談会のお知らせ)
2021年12月1日 Nội dung yêu cầu của tỉnh sau ngày 25 tháng 11(宮城県からの大切なお願い(11月25日から))
2021年12月1日 Tạp chí quan hệ công chúng: “Tin tức từ Trung tâm Đa văn hóa Sendai” đã hoàn thành(広報誌『仙台多文化共生センターだより』ができました。)
2021年11月27日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 12/12月の専門相談会のお知らせ
2021年11月19日 Lớp Khu rừng tiếng Nhật đã chính thức mở quay trở lại(にほんごのもり)
2021年11月1日 Nội dung yêu cầu của tỉnh sau ngày 1 tháng 11(宮城県からの大切なお願い(11月1日から))
2021年10月29日 【Kính gửi các doanh nghiệp, nhà kinh doanh】Về Chế độ trợ cấp cho các doanh nghiệp và doanh nhân có liên quan đến lệnh rút ngắn thời gian kinh doanh lần 3(第3次時短要請等関連事業者支援金について)
2021年10月23日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 11(11月の専門相談会のお知らせ)