BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年5月23日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 6/6月の専門相談会のお知らせ
2023年5月22日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (21/8/2023~16/10/2023)
2023年5月15日 Thông tin số báo tháng 5 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年5月10日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (14/6/2023 đến ngày 14/7/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年5月10日 【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」6/6/2023~8/8/2023 (SenTIAオンラインにほんご)
2023年5月8日 Trải nghiệm văn hóa ukraine (dự án được SeTIA tài trợ)(ウクライナ文化体験会)
2023年4月27日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5/5月の専門相談会のお知らせ
2023年4月14日 Thông tin số báo tháng 4 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年4月13日 Cách suy nghĩ về việc sử dụng khẩu trang( từ ngày 13 tháng 3 năm 2023~ )/マスクを つけるときの 考(かんが)えかた (2023年(ねん) 3月(がつ) 13日(にち)~)
2023年4月4日 Buổi bán xe đạp tái chế dành cho du học sinh. (留学生のためのリサイクル自転車販売会)