BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt(特別定額給付金)

 Việc tiếp nhận đã kết thúc 

1. Để hỗ trợ cuộc sống của người dân trong những ngày phòng chống dịch, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định trợ cấp người dân Khoản Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (tiền có thể nhận trong trường hợp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống)

> Thành phố Sendai「Về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt」(Tiếng Nhật)

【Đối tượng】

Những người ở thời điểm ngày 27/4/2020 có đăng ký cư trú
※ Người nước ngoài cũng thuộc đối tượng này

【Khoản tiền trợ cấp】

1 người 10 vạn yên
※ Tiền trợ cấp của cả gia đình sẽ được gộp lại

【Cách đăng ký】

1. Đăng ký qua bưu điện
Cơ quan nhà nước của Thành phố sẽ gửi bằng đường bưu điện các giấy tờ để đăng ký trợ cấp đến từng gia đình.
Người đăng ký điền vào giấy đăng ký và gửi lại qua đường bưu điện các tài liệu đó, kèm theo bản phô tô giấy tờ chứng minh nhân thân (Giấy phép lái xe, Thẻ cư trú…) và bản phô tô của sổ ngân hàng để nhận tiền.

2. Đăng ký online
Cần thẻ My Number (không phải thẻ thông báo). Người không có thẻ My Number, vui lòng đăng ký qua bưu điện.

【Cách nhận tiền】

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chủ hộ
Chỉ có thể chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Nhật Bản, tài khoản ngân hàng Yucho (Bưu điện). Không thể chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nước ngoài.

【Về việc ghi Bản đăng ký】

Những người gửi qua đường bưu điện hãy đọc kỹ 「Về việc ghi Bản đăng ký」trước khi viết.
Nếu viết sai thì việc nhận tiền sẽ bị chậm.


> PDF Về việc ghi Bản đăng ký

【Thời gian nhận đăng ký】

1.Đăng ký qua bưu điện
26/5/2020 (Thứ Ba)-26/8/2020 (Thứ Tư) ( Dấu bưu điện có hiệu lực trong ngày)
※Đơn đăng ký được gửi tuần tự từ 25/5 đến đầu tháng 6.
※Chuyển khoản sẽ được thực hiện tuần tự từ đầu tháng 6.

2.Đăng kí online
18/5/2020 (Thứ Hai)-26/8/2020 (Thứ Tư)
※Chuyển khoản sẽ được thực hiện tuần tự từ cuối tháng 5.

【Thắc mắc thường gặp】

Ministry of Internal Affairs and Communications
> Thắc mắc thường gặp   (Tiếng Nhật) (Tiếng Anh)

Thành phố Sendai sẽ gửi đến những người chưa đăng ký phong thư như dưới đây
> PDF Thông báo quan trọng từ Thành phố Sendai

 

【Liên hệ】

Call Center của Thành Phố Sendai
Số điện thoại: 022-302-6434
Thời gian tiếp nhận:từ ngày:
[các ngày trong tuần] từ 8 giờ 30 phút đến 19 giờ.
[Thứ Bảy, Chủ nhật] từ 8 giờ 30 phút đến 17 giờ.
※Việc tiếp nhận vào Thứ bảy, chủ nhật kéo dài đến ngày 21 tháng 6.
Hỗ trợ bằng các ngôn ngữ:
[các ngày trong tuần] Tiếng Việt Nam, Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nepal, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thái, Tiếng Nga, Tiếng Tagalog, Tiếng Hindi, Tiếng Indonesia
[Thứ Bảy, Chủ nhật] Tiếng Việt Nam, Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nepal

 

2. Đối với những người bị bạo hành(DV) và đang trốn khỏi sự bạo hành

Những người đang không sống tại nơi đăng ký cư trú do đang trốn khỏi sự bạo hành, khi thỏa mãn các diều kiện, có thể nhận tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhận Tiền trợ cấp trong trường hợp đặc biệt tại nơi đăng ký cư trú hoặc một nơi đặc biệt khác.
Cần phải thực hiện thủ tục để đăng ký nhận hồ sơ đăng ký tiền trợ cấp tại nơi đăng ký cư trú hoặc một nơi đặc biệt khác. Và thủ tục này cần thực hiện cho đến ngày 30/4/2020.

【Đối tượng】

① Người đang nhận mệnh lệnh bảo hộ từ nơi xét xử
② Người đã nhận tư vấn từ các nơi tư vấn cho phụ nữ về vấn đề bạo hành
③ Những người bị hạn chế truy cập vào Sổ đăng ký thường trú cơ bản
Vê thủ tục cụ thể hãy gọi điện để được hướng dẫn

【Nơi hướng dẫn】

Phòng Đời sống thị dân Cục thi dân
Số điện thoại: 022-214-6145

 

3. Cho những người cần tiền trợ cấp càng sớm càng tốt

※Việc tiếp nhận đã kết thúc

Đối với các hộ gia đình cần trợ cấp càng sớm càng tốt do thu nhập giảm đột ngột, bạn có thể đăng ký bằng cách tải mẫu đơn từ trang chủ Thành phố.

【Cách đăng ký】

Tải mẫu đơn đăng ký từ trang chủ Thành phố Sendai và in ra. Gửi qua đường bưu điện đơn kèm theo bản phô tô giấy tờ chứng minh nhân thân (Giấy phép lái xe, thẻ cư trú…) và bản phô tô của sổ ngân hàng của chủ hộ để nhận tiền (phong bì và tiền gửi thư do bạn tự lo).

【Thời gian nhận đăng ký】

18/5/2020 (Thứ Hai) – 29/5/2020 (Thứ Sáu) ( Dấu bưu điện có hiệu lực trong ngày)
※Chuyển khoản sẽ được thực hiện tuần tự từ cuối tháng 5.
Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20200601)