BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp (Hộ gia đình đơn thân)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分))

Cấp phát tiền trợ cấp để hỗ trợ cho các gia đình đơn thân, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona chủng mới.

【Đối tượng (Người có thể được nhận trợ cấp)】
Người thuộc 1 trong các trường hợp ①~③, đang giám hộ (chăm sóc) trẻ dưới 18 tuổi (dưới 20 tuổi trong trường hợp trẻ có khuyết tật) tại thời điểm ngày 31/3/2022 (năm Reiwa 4).

① Người được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 4 năm 2021 (năm Reiwa 3)
 ※ Người cho đến ngày 31/3/2021 (năm Reiwa 3), đã đăng ký nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em và được chấp nhận (đã có quyết định được nhận phụ cấp)

②Bố/mẹ đơn thân không được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 4/2021 (năm Reiwa 3) do đang nhận trợ cấp công cộng.
※ Trợ cấp công cộng bao gồm trợ cấp gia quyến, trợ cấp khuyết tật, trợ cấp người cao tuổi (lương hưu), trợ cấp tai nạn lao động, bồi thường gia quyến v.v
※ Những người không được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em do đang nhận trợ cấp công cộng cũng là đối tượng được nhận trợ cấp lần này.
※ Cần đáp ứng yêu cầu đang là bố/mẹ đơn thân tại thời điểm 31/3/2021 (năm Reiwa 3), thu nhập (tiền lương) của năm 2019 (năm Reiwa 1) ít hơn mức tiêu chuẩn được quy định.

③ Bố/mẹ đơn thân mà thu nhập (tiền lương) bị giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona chủng mới, do đó thu nhập (tiền lương) kể từ tháng 2/2020 (năm Reiwa 2) còn tương đương với thu nhập của người được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em.
※ Người có nghĩa vụ nuôi dưỡng mà thu nhập (tiền lương) bị giảm cũng là đối tượng được nhận trợ cấp lần này.
※ Người trở thành bố/mẹ đơn thân tại thời điểm kể từ ngày 2/2/2022 (năm Reiwa 4) trở đi không thuộc đối tượng được nhận trợ cấp (Do khoảng thời gian từ lúc trở thành bố/mẹ đơn thân đến hạn đăng ký có ít hơn 1 tháng, nên không thể tính được thu nhập thực tế trong 1 tháng)
【Số tiền trợ cấp】
5 vạn yên cho mỗi trẻ em thuộc đối tượng

【Thời hạn đăng ký】
23/4/2021 (năm Reiwa 3) (thứ 6) ~ 28/2/2022 (năm Reiwa 4) (thứ 2)

【Phương pháp đăng ký】
Người thuộc nhóm đối tượng ① không cần đăng ký.
※Thành phố Sendai ngày 19/4/2021 (năm Reiwa 3) đã gửi thông báo đến nhóm đối tượng này.
※Ngày 23/4/2021 (năm Reiwa 3) thành phố đã chuyển khoản tiền trợ cấp vào tài khoản nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em.

Người thuộc nhóm đối tượng ② và ③ cần đăng ký.
※Cho đến giữa tháng 5, chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đăng ký đến những người được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em nhưng bị dừng chi trả, những người đã đăng ký và được nhận「Trợ cấp đặc biệt tạm thời cho các hộ gia đình đơn thân」năm 2020 (năm Reiwa 2) (trừ những người sau đó đã kết hôn).
 
※Cũng có thể nhận hồ sơ đăng ký tại quầy phụ trách phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em của tòa thị chính (kuyakusho) và
các chi nhánh (sogoshisho)
※Người muốn được gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện về nơi đang sinh sống hãy gọi điện đến tổng đài. Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đăng ký và phong bì để gửi nộp (Khi nộp hồ sơ sẽ không mất phí gửi bưu điện)

【Địa điểm nộp đơn đăng ký】
Hãy nộp đơn đăng ký tại quầy phụ trách phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em của tòa thị chính (kuyakusho) hoặc chi nhánh (sogoshisho) nơi mình sống (không nhận hồ sơ vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ). Cũng có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Aoba kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒980-8701 Aoba-ku, kamisugi 1 chome 5-1
Miyagi sogoshisho Phòng y tế phúc lợi Ban trợ cấp trẻ em 〒989-3125 Aoba-ku, shimo-ayashi, aza kannondo 5
Miyagino kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒983-8601 Miyagino-ku, gorin 2 chome 12-35
Wakabayashi kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒984-8601 Wakabayashi-ku, hoshuninmaecho 3-1
Taiha kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒982-8601 Taihaku-ku, nagamachi minami 3 chome 1-15
Akiu sogoshisho Phòng y tế phúc lợi Ban phúc lợi 〒982-0243 Taihaku-ku, akiumachinagafukuro ohara 45-1
Izumi kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒981-3189 Izumi-ku, izumuchuo 2 chome 1-1

Chi tiết vui lòng xem trên trang web của thành phố Sendai
>Tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp (Hộ gia đình đơn thân) (Liên quan đến dịch bệnh virus corona chủng mới)
https://www.city.sendai.jp/kodomo-kyufu/kosodatesetai_seikatusientokubetukyufu1.html (Chỉ có tiếng Nhật)

【Liên hệ】
Tổng đài「Trợ cấp đặc biệt hỗ trợ cuộc sống cho hộ gia đình đang nuôi con」thành phố Sendai
Điện thoại: 022-200-2723 
Thời gian tiếp nhận: 8h30 sáng ~ 6h chiều hàng ngày

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20210603)