BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Kính gửi các doanh nghiệp, nhà kinh doanh】Về Chế độ trợ cấp cho các doanh nghiệp và doanh nhân có liên quan đến lệnh rút ngắn thời gian kinh doanh lần 3(第3次時短要請等関連事業者支援金について)

Quỹ hỗ trợ này dành cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh có doanh số bán hàng giảm sút do ảnh hưởng của “Áp dụng biện pháp trọng yếu thắt chặc kiểm soát phòng dịch” và “Tình trạng khẩn cấp” của thành phố Sendai tỉnh Miyagi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các nhà kinh doanh vừa và nhỏ có doanh số bán hàng trong tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2021 (Reiwa 3) đã giảm hơn một lượng nhất định so với cùng kỳ năm 2019 hoặc 2020.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các doanh nghiệp, nhà kinh doanh nào thuộc đối tượng hưởng trợ cấp, số tiền trợ cấp, cách thức đăng ký, v.v…

【Thời hạn đăng ký】
Từ thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2021 đến thứ sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021

【Giải đáp thắc mắc】
Đường dây chuyên dụng giải đáp thắc mắc (các ngày trong tuần từ 9:00 đến 17:00)
Số điện thoại: 022-263-8833

Vui lòng xem chi tiết tại trang chủ của thành phố Sendai.

“Về Chế độ trợ cấp cho các doanh nghiệp và doanh nhân có liên quan đến lệnh rút ngắn thời gian kinh doanh lần 3”
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kanrenjigyosyashienkin/dai3jishienkin.html

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)