Liên hệ

Chi tiết liên quan đến dự án quốc tế hóa xin liên hệ đến Phòng đa văn hóa Bộ phận kế hoạch

Địa chỉ 〒980-0811
Miyagi ken Sendai shi aoba ku ichiban chou 3 choume 3-30 tòa nhà Higashinihon Fudosan Sendai ichibanchou tầng 6
Điện thoại 022-268-6260 (Ngày thường 9:00~17:30)
FAX 022-268-6252
E mail kokusaika*sentia-sendai.jp (trước khi gửi chuyển dấu thành * thành chữ @)

Trao đổi, cung cấp thông tin, sử dụng Trung tâm đa văn hóa Sendai xin liên hệ đến Phòng đa văn hóa Bộ phận hỗ trợ tư vấn

Địa chỉ 〒980-0856
Miyagi ken Sendai shi aoba ku aobayama Tầng 1 Tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai
Điện thoại 022-265-2471 (9:00~17:00, Trừ những ngày tòa nhà đóng cửa)
FAX 022-265-2472
E mail tabunka*sentia-sendai.jp (trước khi gửi chuyển dấu thành * thành chữ @)