Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(ベトナム語コロナウイルス情報)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年6月1日 Về việc chu cấp tiền trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú
2023年4月13日 Cách suy nghĩ về việc sử dụng khẩu trang( từ ngày 13 tháng 3 năm 2023~ )/マスクを つけるときの 考(かんが)えかた (2023年(ねん) 3月(がつ) 13日(にち)~)
2022年8月19日 Tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp (hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân đầu người (※Tên chế độ: các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp mà không phải là hộ gia đình đơn thân)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(住民税均等割非課税世帯分))
2022年8月12日 Thông báo về 「tiền trợ cấp đặc biệt nhất thời dành cho những hộ gia đình được miễn thuế cư trú v.v…」từ thành phố Sendai(仙台市からの「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」についてのお知らせについて)
2022年8月2日 Chúng tôi đã cập nhật trang tin tức thông báo về sự lây nhiễm Corona chủng mới.(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせページを更新しました。 )
2022年5月30日 Về đối sách từ sau ngày 16 tháng 5(Kết thúc thời gian phòng chống tái bùng phát)(宮城県からの大切なお願い(5月16日から ))
2022年4月28日 Về đối sách từ sau ngày 11 tháng 4(宮城県からの大切なお願い(4月11日から ))
2022年3月30日 Về đối sách từ sau ngày 22 tháng 3(宮城県からの大切なお願い(3月22日から ))
2022年3月30日 Bảo hiểm y tế quốc dân và giai đoạn sau của Tiền trợ cấp thương tật và ốm đau cho người cao tuổi(国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金)
2022年3月7日 Về các đối sách từ sau ngày 1 tháng 3 【Gia hạn yêu cầu khẩn cấp đặc biệt】(宮城県からの大切なお願い(3月21日まで))