BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Kính gửi các doanh nghiệp, nhà kinh doanh】Về Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu của Thành phố Sendai về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh, lần 2(第2次時短要請等関連事業者支援金について)

Quỹ hỗ trợ này dành cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh có doanh số bán hàng giảm sút do chịu ảnh hưởng của các tác động sau đây. Chúng tôi sẽ chi trả khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh số bán hàng trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2021 (Reiwa 3) đã giảm hơn một lượng nhất định so với cùng kỳ năm 2019 hoặc 2020.
・Ảnh hưởng do được tỉnh Miyagi yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh
・Ảnh hưởng do việc tạm dừng chiến dịch GoTo
・Ảnh hưởng do ban bố tình trạng khẩn cấp của thành phố Sendai, tỉnh Miyagi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các doanh nghiệp, nhà kinh doanh nào thuộc đối tượng hưởng trợ cấp, số tiền trợ cấp, cách thức đăng ký, v.v…

【Thời hạn đăng ký】
Từ thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2021

【Giải đáp thắc mắc】
Đường dây chuyên dụng giải đáp thắc mắc (các ngày trong tuần từ 9:00 đến 17:00)
Số điện thoại: 022-263-8833
Viu lòng xem chi tiết tại trang chủ của thành phố Sendai.
“Về Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu của Thành phố Sendai về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh, lần 2, (Hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp, nhà kinh doanh được yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh)” (第2次時短要請等関連事業者支援金について【時短要請対象者向け】)
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kanrenjigyosyashienkin/dai2jitan.html

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)