BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em (thông tin liên quan đến virut Corona chủng mới)(コロナ関連:子ども医療費助成)

Từ tháng 10, trong những gia đình có thu nhập ổn định nên chưa nhận trợ cấp y tế cho trẻ em, nhưng vì ảnh hưởng của virut corona mà kinh tế gia đình có biến đổi lớn hay thu nhập bị giảm cũng sẽ thành đối tượng được trợ cấp.

●Thời hạn đăng kí: đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 (thứ 2)

●Đối tượng: những gia đình thỏa mãn tất cả những điều kiện bên dưới
1. Có trẻ dưới cấp 2
2. Có tham gia bảo hiểm y tế quốc dân hoặc tham gia bảo hiểm y tế của công ty đang làm việc.
3. Do ảnh hưởng của virut corona, từ sau tháng 1 năm 2021 thu nhập bị giảm xuống thấp hơn tỉ lệ bình quân đầu người theo thuế cư trú.

●Cách đăng kí: theo tờ đăng kí được phát ở khoa trợ cấp giáo dục trẻ em ở ủy ban quận.
Tờ đăng kí có thể download ở trang chủ của thành phố.
http://www.city.sendai.jp/kate/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/teate/jose.html(Tiếng Nhật)

●Liên hệ: Khoa trợ cấp giáo dục trẻ em ủy ban quận, Khoa phúc lợi và bảo vệ sức khỏe phòng tổng hợp.