BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Kính gửi Quý doanh nghiệp】 「Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Sendai duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh (Tài chính hỗ trợ sản xuất khu vực Thành phố Sendai)」(仙台市地域産業支援金)

(Sửa đổi một phần ngày 15/7/2020)

 Việc tiếp nhận đã kết thúc 

※ Mở rộng đối tượng được hỗ trợ

Để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân kinh doanh độc lập có thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Sendai sẽ Hỗ trợ tài chính cho đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây nhiễm của virus corona thể mới
※ Những đơn vị đăng ký nhận hỗ trợ tài chính từ tổ chức Tài chính hợp tác sản xuất khu vực Thành phố Sendai sẽ không được nhận tiền hỗ trợ từ chương trình này.

【Tiền hỗ trợ】

1 đơn vị: 20 man yên.

【Đối tượng】

Đối tượng của Chương trình là những đơn vị thỏa mãn cả 3 điều kiện dưới đây (Cũng có trường hợp không thuộc đối tượng của Chương trình.)

①Những đơn vị không phải doanh nghiệp lớn, có trụ sở chính, cửa hàng, văn phòng trong thành phố. (※1)
②Những đơn vị hoạt động từ trước tháng 3/2020 và sau này vẫn có nguyện vọng tiếp tục duy trì hoạt động.
③Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6, do ảnh hưởng bởi sự lây lan của virus corona thể mới, thu nhập từ hoạt động kinh doanh giảm 50% so với cùng tháng của năm trước.(※2)

(※1) Bao gồm cả các pháp nhân ngoài doanh nghiệp như pháp nhân y tế, pháp nhân nông nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận NPO. Trường hợp là cá nhân thì đối tượng là những người có đăng ký cư trú hoặc nơi đóng thuế là trong thành phố Sendai, có khai báo thu nhập từ hoạt động kinh doanh hoặc khai báo thu nhập từ hoạt động kinh doanh dưới dạng thu nhập tiền lương hay thu nhập khác. Những người làm bán thời gian, nhân viên hợp đồng, nhân viên phái cử…, mặc dù có khai báo thu nhập tiền lương, nhưng không thuộc đối lượng của chương trình do làm việc theo hợp đồng lao động.
(※2) Đối với những đơn vị được thành lập hoặc mở rộng từ sau thời điểm tháng 1/2019, nếu đáp ứng được các điều kiện điều kiện sẽ là đối tượng đặc biệt.

【Phương pháp đăng ký】

Khi đăng ký, gửi các giấy tờ cần thiết qua bưu điện.
Có thể tải Bản cam kết, Đơn đăng ký, tem ghi họ tên, địa chỉ từ website của Thành phố Sendai.
Ngoài ra còn có các giấy tờ cần thiết khác. Quý vị hãy xem trên website của Thành phố Sendai.

Website của Thành phố Sendai「Liên quan đến Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Sendai duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh(Tài chính hỗ trợ sản xuất khu vực Thành phố Sendai)」
https://www.city.sendai.jp//kikakushien/shienkin.html(tiếng Nhật)

【Thời gian đăng ký】

①Với những người thuộc diện đối tượng từ trước khi chương trình được mở rộng (Những người mà hầu hết thu nhập là thu nhập từ hoạt động kinh doanh)
Thứ 4 ngày 13/5/2020 – thứ 6 4 ngày 31 15/7/2020 (Theo dấu bưu điện)
※Những người có thu nhập chủ yếu từ kinh doanh cũng được gia hạn thời gian đến ngày 31/7

②Với những người là đối tượng mới sau khi chương trình được mở rộng (Những cá nhân khai báo thu nhập từ hoạt động kinh doanh dưới dạng thu nhập tiền lương hay thu nhập khác như Freelancer (người làm công việc tự do))
Thứ 4 ngày 1/7/2020 ~ thứ 6 ngày 31/7/2020 (Theo dấu bưu điện)

Để biết chi tiết về việc đăng ký, quý vị hãy xem「Hướng dẫn đăng ký」có trên website của Thành phố Sendai.

①Với những người thuộc diện đối tượng từ trước khi chương trình được mở rộng (Những người mà hầu hết thu nhập là thu nhập từ hoạt động kinh doanh)
「Hướng dẫn đăng ký nhận tiền hỗ trợ hoạt động kinh tế vùng thành phố Sendai 」(Trường hợp thu nhập từ hoạt động kinh doanh)【Bản cập nhật ngày 15/7/2020】

②Với những người là đối tượng mới sau khi chương trình được mở rộng (Những cá nhân khai báo thu nhập từ hoạt động kinh doanh dưới dạng thu nhập tiền lương hay thu nhập khác như Freelancer)
「Hướng dẫn đăng ký nhận tiền hỗ trợ hoạt động kinh tế vùng thành phố Sendai 」(Trường hợp thu nhập tiền lương, thu nhập khác)【Bản cập nhật ngày 15/7/2020】

【Liên hệ】

①Số điện thoại chuyên dụng.
Quý vị có thể đặt các câu hỏi liên quan đến việc đăng ký thông qua số điện thoại chuyên dụng.

Số điện thoại: 0570-085894
Thời gian tiếp nhận: 8:30 – 17:00 các ngày trong tuần.

②Quầy đặc biệt hỗ trợ soạn thảo Đơn đăng ký (Đặt lịch hẹn trước)
Quý vị có thể đặt các câu hỏi liên quan đến việc soạn thảo Đơn đăng ký.

Cách thức đặt lịch hẹn: Tiếp nhận bằng「Số điện thoại chuyên dụng(0570-085894)」
Thời gian làm việc: 9:00 – 17:00 các ngày trong tuần.
Địa điểm: Trung tâm cứu trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố Sendai. 仙台市中小企業活性化センター内(Tầng 5, tòa nhà AER, địa chỉ 1-3-1 Chuo – Aoba – Sendai 仙台市青葉区中央1-3-1 AER5階).
Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20200727)