BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Tiền hỗ trợ nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh do virút corona chủng mới (Quỹ hợp tác công nghiệp khu vực thành phố Sendai)(仙台市地域産業協力金)

 Việc tiếp nhận đã kết thúc 

Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh do nhiễm virút corona chủng mới, tỉnh Miyagi đã yêu cầu các doanh nghiệp cộng tác trong việc rút ngắn giờ kinh doanh hoặc đóng cửa các cơ sở.
Thời gian: Từ 25/4/2020 (Thứ Bảy) đến 6/5/2020 ( Thứ Tư )
Những doanh nghiệp đã cộng tác sẽ được chi trả tiền hỗ trợ.

【Tiền hỗ trợ】

1 doanh nghiệp 300 000JPY
Tuy nhiên, doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh trong thành phố Sendai thì 1 cơ sở được nhận hỗ trợ 400 000JPY (trường hợp có 2 cơ sở trở lên thì được nhận hỗ trợ 800 000JPY, trường hợp có 3 cơ sở trở lên cũng nhận hồ trợ 800 000JPY )

【Thời hạn cộng tác】

Từ 25/4/2020 (Thứ Bảy) đến 6/5/2020 ( Thứ Tư )

※ Chỉ các doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc rút ngắn giờ kinh doanh trong suốt thời gian này mới thuộc đối tượng chi trả.
※ Các doanh nghiệp sau 25/4/2020 (Thứ Bảy) mới đóng cửa hoặc rút ngắn giờ kinh doanh không được xét là đối tượng chi trả.

【Đối tượng 】

Thỏa mãn tất cả các điều kiện dưới đây:
・Các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ sở hoạt động trong tỉnh Miyagi
・Các doanh nghiệp đã đóng cửa hoặc rút ngắn giờ kinh doanh các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ.
・Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống đã đóng cửa từ 20:00 giờ tối đến 5:00 giờ sáng hôm sau. Cung cấp bia rượu cho đến trước 19 giờ.

Các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được chi trả quy định tại trang chủ của tỉnh Miyagi, như đường link dưới đây:
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/789904.pdf

【Thời gian đăng ký】

Thứ 4 ngày 13/5/2020 – thứ 2 ngày 15/6/2020 (Theo dấu bưu điện)

【Cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ】

Về các tài liệu cần thiết cho thủ tục, có thể tải xuống từ trang chủ của Thành phố Sendai, hoặc phát từ các Ủy ban nhân dân, Chi nhánh Tổng hợp.
Hãy chuẩn bị đơn đăng ký và các tài liệu cần thiết và nộp qua đường bưu điện.
Có thể tải Bìa phong thư đựng hồ sơ để gửi bằng bưu điện từ trang chủ của Thành phố Sendai.
※ Đơn đăng ký (申請書) và bản cam kết (誓約書) của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống và doanh nghiệp không kinh doanh dịch vụ ăn uống là khác nhau. Bởi vậy hãy chú ý dùng đúng mẫu đơn theo quy định.
Ngoài cá giấy tờ nêu trên, còn cần phải nộp các giấy tờ cần thiết khác. Hãy xem trên trang chủ của Thành phố Sendai.

Trang chủ của Thành phố Sendai,
Mục Tiền hỗ trợ nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh do virút corona chủng mới (Quỹ hợp tác công nghiệp khu vực thành phố Sendai)
http://www.city.sendai.jp/kikakushien/kyoryokukin.html  (Tiếng Nhật)

【Thắc mắc thường gặp và giải đáp】

Xem tại mục Thắc mắc thường gặp và giải đáp của Trang chủ của Tỉnh Miyagi 「よくあるお問い合わせはこちら」 (chỉ có tiếng Nhật)
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html

【Liên hệ】

① Đường dây chuyên dụng giải đáp thắc mắc
Các câu hỏi liên quan đến việc đăng ký nhận chi trả (chỉ có tiếng Nhật)
Số điện thoại :0570-085894
Thời gian tiếp nhận: Ngày thường trong tuần từ 8:30~17h
※ Trong tháng 5, làm việc cả ngày thứ bảy.

② Quầy giao dịch đặc biệt để hỗ trợ việc làm hồ sơ (Cần hẹn trước)
Các câu hỏi liên quan đến việc làm hồ sơ đăng ký nhận chi trả (chỉ có tiếng Nhật)

Cách hẹn trước: Liên hệ với Đường dây chuyên dụng giải đáp thắc mắc (0570-085894).
Giờ làm việc : Ngày thường 9 giờ ~17 giờ
※ Tuy nhiên, nhận đăng ký ngày 16 tháng 5(thứ Bảy),ngày 17 tháng 5(Chủ Nhật)
Địa điểm:
Trung tâm phát triển các doanh nghiệp vừa và nhở thành phố Sendai 仙台市中小企業活性化センター内
(Tầng AER5, 1-3-1 Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi 仙台市青葉区中央1-3-1 AER5階)
Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20200615)