Đang tuyển dụng(募集中)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年9月29日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật(8/11/2023 đến ngày 8/12/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年9月28日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 10/10月の専門相談会のお知らせ
2023年9月25日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (29/11/2023~26/1/2024)
2023年9月8日 Trải nghiệm văn hóa Trung Quốc (trải nghiệm tranh cắt dán gấu trúc Trung Quốc) (chương trình được hỗ trợ bởi SenTIA)(中国パンダ切り絵体験会)
2023年8月31日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2023年8月21日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 9/9月の専門相談会のお知らせ
2023年8月1日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (21/8/2023~16/10/2023)
2023年7月27日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 8/8月の専門相談会のお知らせ
2023年7月12日 【Tuyển người tham gia】LỚP HỌC MÙA HÈ; Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở mà tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Nhật(9/8/2023 – 10/8/2023)(日本語を母語としない小中学生のための夏休み教室)
2023年7月10日 Trải nghiệm vẽ búp bê đất Tsutsumi(chương trình được tài trợ bởi SenTIA)(堤人形絵付け体験)