Đang tuyển dụng(募集中)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2024年4月1日 Buổi bán xe đạp tái chế dành cho du học sinh vào ngày 21 tháng 4 (chủ nhật) từ 10:30 đến 12:00 (留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2024年3月21日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 4/4月の専門相談会のお知らせ
2024年2月29日 【Tuyển sinh học viên】 Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2024年2月24日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 3/3月の専門相談会のお知らせ
2024年2月19日 Buổi giao lưu âm nhạc Nhật bản và âm nhạc Mông cổ (dự án được SenTIA tài trợ)(日本の音楽とモンゴルの音楽の交流会
2024年1月26日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 2/2月の専門相談会のお知らせ
2024年1月17日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật(từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2024年1月16日 17/2 Dành cho trẻ em và gia đình người nước ngoài Khóa học chuẩn bị để các bé vào trường tiểu học(2/17 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)
2023年12月24日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 1/1月の専門相談会のお知らせ
2023年12月1日 Buổi tư vấn chuyên môn dành cho người ngoại quốc(外国人のための合同専門相談会)