Đang tuyển dụng(募集中)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年1月25日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (1/3/2023 đến ngày 24/3/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年1月24日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 2/2月の専門相談会のお知らせ
2023年1月23日 Trải nghiệm vẽ búp bê kokeshi (dự án được SeTIA tài trợ)(こけし絵付け体験会)
2023年1月18日 18/2 Dành cho trẻ em và gia đình người nước ngoài Khóa học chuẩn bị để các bé vào trường tiểu học(2/18 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)
2022年12月25日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 1/1月の専門相談会のお知らせ
2022年12月15日 【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」10/1/2023~14/3/2023 (SenTIAオンラインにほんご)
2022年11月22日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 12/12月の専門相談会のお知らせ
2022年10月24日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 11/11月の専門相談会のお知らせ
2022年10月21日 【Tuyển người tham gia】Thông báo thực hiện tập huấn bồi dưỡng lãnh đạo phòng chống thiên tai người nước ngoài(外国人防災リーダー育成研修)
2022年9月30日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (9/11/2022 đến ngày 14/12/2022)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)