Đang tuyển dụng(募集中)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年5月23日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 6/6月の専門相談会のお知らせ
2023年5月22日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (21/8/2023~16/10/2023)
2023年5月10日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (14/6/2023 đến ngày 14/7/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年5月10日 【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」6/6/2023~8/8/2023 (SenTIAオンラインにほんご)
2023年4月27日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5/5月の専門相談会のお知らせ
2023年4月4日 Buổi bán xe đạp tái chế dành cho du học sinh. (留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2023年3月28日 【Tuyển người tham gia】Thời gian: Tháng 4 / 2023 đến Tháng 8 / 2023 「多文化(たぶんか)Yurt online」
2023年3月27日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 4/4月の専門相談会のお知らせ
2023年3月20日 Salon tiếng Nhật Moniwadai Lớp học năm 2023 sẽ bắt đầu(茂庭台日本語サロン)
2023年3月1日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 3/3月の専門相談会のお知らせ