Đang tuyển dụng(募集中)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2022年9月30日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (9/11/2022 đến ngày 14/12/2022)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2022年9月29日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 10 /10月の専門相談会のお知らせ
2022年9月22日 Dành cho du học sinh Buổi bán xe đạp tái chế(留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2022年8月31日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2022年8月26日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 9/9月の専門相談会のお知らせ
2022年8月22日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (19/10~16/12)
2022年8月17日 Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA Mọi người cùng nhau học tiếng Nhật!(ぼしゅう!SenTIAオンラインにほんご)
2022年8月4日 Thông báo tổ chức các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 8/8月の専門相談会のお知らせ
2022年7月20日 【Tuyển người tham gia】LỚP HỌC MÙA HÈ; Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở mà tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Nhật(3/8/2022 – 4/8/2022)(日本語を母語としない小中学生のための夏休み教室)
2022年6月29日 【Tuyển người tham gia】Tỉnh Miyagi: Tư vấn, định hướng về việc học chuyển cấp cho các bậc cha mẹ và trẻ em mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. (日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス宮城2022)