BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Về tiền trợ cấp hỗ trợ thuê nhà(家賃支援給付金)

 Việc tiếp nhận đã kết thúc 

Chúng tôi sẽ hỗ trợ chi trả tiền thuê đất (= tiền sử dụng đất) và tiền thuê nhà cho các chủ doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh truyền nhiễm Virus Corona chủng mới.

【Tiền trợ cấp】

Pháp nhân: Tối đa 600 vạn Yên
Hộ kinh doanh tư nhân: Tối đa 300 vạn Yên
※Số tiền trợ cấp sẽ được tính toán dựa trên số tiền thuê nhà đã trả trong vòng một tháng kể từ ngày nộp đơn.

【Đối tượng(Người có thể nhận trợ cấp)】

Pháp nhân, Doanh nghiệp quy mô vừa với vốn dưới 1 tỷ Yên, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ.
※Các pháp nhân không phải là doanh nghiệp như Pháp nhân y tế, Pháp nhân nông nghiệp, Pháp nhân NPO, Pháp nhân phúc lợi xã hội,… cũng thuộc đối tượng.
Hộ kinh doanh tư nhân
※Những người làm nghề tự do cũng thuộc đối tượng.

【Thời hạn đăng ký】

Hết ngày 15/1/2021

【Phương pháp đăng ký】

Vui lòng đăng ký trực tuyến từ trang chủ “Tiền trợ cấp hỗ trợ thuê nhà”.

※Những người không thể đăng ký trực tuyến có thể đăng ý trực tiếp tại “Hội trường hỗ trợ đăng ký” cùng với người hỗ trợ〈=người giúp đỡ〉.

Để biết thêm thông tin chi tiết về “Tiền trợ cấp hỗ trợ thuê nhà”, hãy xem trang chủ “Tiền trợ cấp hỗ trợ thuê nhà” của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.
https://yachin-shien.go.jp/index.html (chỉ có tiếng Nhật)

【Liên hệ】

Trung tâm Call về Tiền trợ cấp hỗ trợ thuê nhà
Số điện thoại:0120-653-930
Thời gian làm việc: Từ 8:30 giờ sáng đến 7 giờ tối các ngày thường và chủ nhật(Trừ thứ bảy và các ngày nghỉ lễ)

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)