Thông báo(お知らせ)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年12月1日 Buổi tư vấn chuyên môn dành cho người ngoại quốc(外国人のための合同専門相談会)
2023年11月29日 【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」9/1/2024~12/3/2024 (SenTIAオンラインにほんご)
2023年11月26日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 12/12月の専門相談会のお知らせ
2023年11月16日 Tạp chí truyền thông “Bản tin Trung tâm đa văn hóa Sendai 2023 tập 1” đã được xuất bản. (広報誌『仙台多文化共生センターだより2023年度Vol.1』ができました。)
2023年11月13日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 11 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年10月27日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 11/11月の専門相談会のお知らせ
2023年10月23日 Trải nghiệm vẽ búp bê kokeshi (dự án được SeTIA tài trợ)(こけし絵付け体験会)
2023年10月12日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 10 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年9月29日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật(8/11/2023 đến ngày 8/12/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年9月28日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 10/10月の専門相談会のお知らせ