Thông báo(お知らせ)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年3月24日 Đã hoàn thành tạp chí quan hệ công chúng 『Tin tức từ Trung tâm đa văn hóa Sendai số 4 năm 2022』(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.4』ができました。)
2023年3月20日 Salon tiếng Nhật Moniwadai Lớp học năm 2023 sẽ bắt đầu(茂庭台日本語サロン)
2023年3月16日 Thông tin số báo tháng 3 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年3月1日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 3/3月の専門相談会のお知らせ
2023年2月28日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2023年2月14日 Thông tin số báo tháng 2 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年2月7日 【Tuyển người tham gia】 Diễn đàn về Phòng chống Thiên tai tại Sendai ” Suy nghĩ cùng với cư dân nước ngoài về phòng chống thiên tai trong thời đại chung sống đa văn hóa” Thứ Bảy, ngày 4 tháng 3, 14:00-15:30
2023年2月6日 Đã hoàn thành tạp chí quan hệ công chúng 『Tin tức từ trung tâm đa văn hóa Sendai số 3 năm 2022』(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.3』ができました。)
2023年1月25日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (1/3/2023 đến ngày 24/3/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年1月24日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 2/2月の専門相談会のお知らせ