Thông báo(お知らせ)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2024年4月11日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 4 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年4月1日 Buổi bán xe đạp tái chế dành cho du học sinh vào ngày 21 tháng 4 (chủ nhật) từ 10:30 đến 12:00 (留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2024年3月21日 Tạp chí công khai 「Tin tức từ Trung Tâm Đa văn hóa Sendai số 3 năm 2023」 đã hoàn thành
2024年3月21日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 4/4月の専門相談会のお知らせ
2024年3月18日 【Từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3】Quầy hỗ trợ cư dân người nước ngoài tại Tầng 9 của Văn phòng hành chính quận Aoba (外国人住民ヘルプデスク)
2024年3月12日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 3 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年2月29日 【Tuyển sinh học viên】 Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2024年2月24日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 3/3月の専門相談会のお知らせ
2024年2月19日 Buổi giao lưu âm nhạc Nhật bản và âm nhạc Mông cổ (dự án được SenTIA tài trợ)(日本の音楽とモンゴルの音楽の交流会
2024年2月14日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 2 (thông báo đa ngôn ngữ)