सेन्दाई सिटीको जानकारी म्यागजिन (सिसेदायोरी) (市政だより)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年1月13日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 1 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2022年12月13日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 12 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2022年11月14日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 11 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2022年10月13日 सेन्दाई सिटिको होमपेजमा सिसेदायोरी (सेन्दाईको जानकारीहरु) 10 महिनाको अंकमा जानकारीहरु अपडेट गरियो!
2022年9月21日 सेन्दाई सिटि बाट प्रकाशित हुने सिटिभित्रको समसामहिक बिषयहरु र अन्य जानकारीहरु (सिसेदायोरी) संग्रह संस्करण भियतनामी र नेपाली भाषापनि उपलब्ध हुनेछ!