आवेदन खुला (募集中)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2024年2月19日 जापानको सङ्गीत र मंगोलियन सङ्गीत आदानप्रदान कार्यक्रम (SentIA को सहयोग मा आयोजित कार्यक्रम)(日本の音楽とモンゴルの音楽の交流会)
2024年1月26日 फेब्रुअरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/2月の専門相談会のお知らせ
2024年1月17日 【सहभागीको लागि आवेदन खुल्ला】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(फेब्रुअरी 28 तारिक देखि मार्च 15 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2024年1月16日 2/17 बिदेशी बालबालिका र अभिभावकहरुको लागि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ भर्नाको तयारी कक्षा(2/17 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)
2023年12月24日 जनवरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/1月の専門相談会のお知らせ
2023年11月29日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】सेन्टिया अनलाइन जापानिज भाषा 2024 जनवरी 9 तारिक देखि मार्च 12 तारिक (SenTIAオンラインにほんご)
2023年11月28日 ■नेपाल अध्ययन भ्रमण को प्रतिवेदन प्रस्तुत कार्यक्रम (SentIA को अनुदान बाट आयोजीत परियोजना)(スタディーツアーinネパール 報告会)
2023年11月26日 डिसेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/12月の専門相談会のお知らせ
2023年10月27日 नोभेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/11月の専門相談会のお知らせ
2023年10月23日 कोकेसी शिल्पकलाको अनुभव (जापानिज ट्रेडिशनल काठबाट बनाउने पुतली) (SentIA को सहयोग बाट आयोजीत कार्यक्रम)(こけし絵付け体験会)