सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र(仙台多文化共生センター)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年12月24日 जनवरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/1月の専門相談会のお知らせ
2023年12月11日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 12 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2023年11月29日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】सेन्टिया अनलाइन जापानिज भाषा 2024 जनवरी 9 तारिक देखि मार्च 12 तारिक (SenTIAオンラインにほんご)
2023年11月26日 डिसेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/12月の専門相談会のお知らせ
2023年11月16日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज बुलेटिन 2023 आर्थिक वर्ष Vol.1』तयार भएको छ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2023年度Vol.1』ができました。)
2023年11月13日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 11 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2023年10月27日 नोभेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/11月の専門相談会のお知らせ
2023年10月23日 कोकेसी शिल्पकलाको अनुभव (जापानिज ट्रेडिशनल काठबाट बनाउने पुतली) (SentIA को सहयोग बाट आयोजीत कार्यक्रम)(こけし絵付け体験会)
2023年10月12日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 10 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2023年9月29日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(नोभेम्बर 8 तारिक देखि डिसेम्बर 8 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)