सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र(仙台多文化共生センター)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年1月11日 【महत्त्वपूर्ण जानकारी】 सेन्दाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बन्द सम्बन्धमा ।/仙台国際センターの休館について
2022年12月25日 जनवरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बारे सूचना/1月の専門相談会のお知らせ
2022年11月22日 डिसेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/12月の専門相談会のお知らせ
2022年11月17日 सेन्दाई शहरले दिने बिजुली, ग्यास र खानेकुरा आदिको बढिरहेको मूल्यहरूबारे आकस्मिक सहायता भत्ताबारे सूचना /仙台市からの「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」についてのお知らせ
2022年11月3日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज बुलेटिन 2022 आर्थिक वर्ष Vol.2』तयार भएको छ ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.2』ができました。)
2022年10月24日 नोभेम्बर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/11月の専門相談会のお知らせ
2022年10月21日 [सहभागीको आवेदन खुला ]विदेशीनागरिक प्रकोप रोकथाम लिडरका लागि वृद्धि विकास प्रशिक्षण संचालनको सूचना (外国人防災リーダー育成研修)
2022年9月30日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( नोभेम्बर 9 तारिक~डिसेम्बर 14)(小中学生のためのオンライン教室)
2022年9月29日 अक्टोबर महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/10月の専門相談会のお知らせ
2022年8月31日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)