सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र(仙台多文化共生センター)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2023年3月24日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रको बुलेटिन 2022 आर्थिक वर्ष Vol.4』तयार भएको छ ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.4』ができました。)
2023年3月20日 मोनिवादाई निहोन्गो सालोन 2023 यसबर्षको कक्षा संचालन गर्छौ(茂庭台日本語サロン)
2023年3月1日 मार्च महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/3月の専門相談会のお知らせ
2023年2月28日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)
2023年2月7日 【सहभागिताको लागि आव्हान】 सेन्दाई विपद् रोकथाम भविष्य फोरम「बिदेशी नागरिक र स्थानीय नागरिकले एकैसाथ सोचौ, बहुसांस्कृतिक समाजको युगमा स्थानीय विपद् रोकथाम」मार्च 4 तारिक (शनि) 14:00~15:30(仙台防災未来フォーラム2023)
2023年2月2日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्रको बुलेटिन 2022 आर्थिक वर्ष Vol.3』तयार भएको छ ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2022年度Vol.3』ができました。)
2023年1月25日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(小中学生のためのオンライン教室)
2023年1月24日 फेब्रुअरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बारे सूचना/2月の専門相談会のお知らせ
2023年1月23日 कोकेसी शिल्पकलाको अनुभव (जापानिज ट्रेडिशनल काठबाट बनाउने पुतली) (SentIA को सहयोग बाट आयोजीत कार्यक्रम)(こけし絵付け体験会)
2023年1月18日 2/18 बिदेशी बालबालिका र अभिभावकहरुको लागि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ भर्नाको तयारी कक्षा(2/18 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)