सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र(仙台多文化共生センター)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2024年2月20日 युक्रेनी सँस्कृति परिक्षण कार्यक्रम (SentIA को सहयोगमा आयोजित कार्यक्रम)(ウクライナ文化体験会)
2024年2月14日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 2 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年1月29日 「सेन्दाई सिटिबाट「उच्च मूल्यवृद्धि विरुद्ध न्यून आय भएका घरपरिवारहरु लाई दिइने आकस्मिक सहायता रकम (प्रति घरपरिवारको लागि 70,000 येन」को जानकारी」/「仙台市からの「低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金」についてのお知らせ」
2024年1月26日 फेब्रुअरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/2月の専門相談会のお知らせ
2024年1月17日 【सहभागीको लागि आवेदन खुल्ला】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(फेब्रुअरी 28 तारिक देखि मार्च 15 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2024年1月16日 2/17 बिदेशी बालबालिका र अभिभावकहरुको लागि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ भर्नाको तयारी कक्षा(2/17 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)
2024年1月13日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज बुलेटिन 2023 आर्थिक वर्ष Vol. 2』तयार भएको छ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2023年度Vol.2』ができました。)
2024年1月11日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 1 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2023年12月26日 सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र, यसबर्षको अन्त्य र नयाँवर्षको शुरुमा बन्द रहने बारेको सुचना / 仙台多文化共生センター 年末年始の閉室のお知らせ
2023年12月24日 जनवरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/1月の専門相談会のお知らせ