सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र(仙台多文化共生センター)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2024年6月8日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 6 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年5月22日 जुन महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/6月の専門相談会のお知らせ
2024年5月10日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 5 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年5月1日 【सहभागीहरूलाई आवेदन आवहान】स्थानीय बिदेशीनागरिकहरूको सहभागीहरूको भर्ना अन्तर्गत】स्थायी वैदेशिक बासिन्दाहरूको रोजगार प्रबर्द्धनका लागि जापानीज भाषा कोर्स しごとの ための 日本語(2024 जुन 3 तारिक~2024 अगस्ट 7 तारिक)
2024年4月30日 【सहभागीताको लागी आबेदन खुल्ला】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, निम्न र माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(जून 12~जुलाई 12 तारिक) (小中学生のためのオンライン教室)
2024年4月24日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/5月の専門相談会のお知らせ
2024年4月11日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 4 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年4月1日 अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि रिसाइकल साइकल बिक्री कार्यक्रम(留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2024年3月21日 जनसम्पर्क पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र बुलेटिन 2023 आर्थिक वर्ष Vol.3』तयार भएको छ।
2024年3月21日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रमको जानकारी/4月の専門相談会のお知らせ