सूचना(お知らせ)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2024年2月14日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 2 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2024年1月29日 「सेन्दाई सिटिबाट「उच्च मूल्यवृद्धि विरुद्ध न्यून आय भएका घरपरिवारहरु लाई दिइने आकस्मिक सहायता रकम (प्रति घरपरिवारको लागि 70,000 येन」को जानकारी」/「仙台市からの「低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金」についてのお知らせ」
2024年1月26日 फेब्रुअरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/2月の専門相談会のお知らせ
2024年1月17日 【सहभागीको लागि आवेदन खुल्ला】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा(फेब्रुअरी 28 तारिक देखि मार्च 15 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2024年1月16日 2/17 बिदेशी बालबालिका र अभिभावकहरुको लागि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ भर्नाको तयारी कक्षा(2/17 外国人児童と家族のための小学校入学準備講座)
2024年1月13日 सार्वजनिक सम्बन्ध पत्रिका『सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज बुलेटिन 2023 आर्थिक वर्ष Vol. 2』तयार भएको छ।(広報誌『仙台多文化共生センターだより2023年度Vol.2』ができました。)
2024年1月11日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 1 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।
2023年12月26日 सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र, यसबर्षको अन्त्य र नयाँवर्षको शुरुमा बन्द रहने बारेको सुचना / 仙台多文化共生センター 年末年始の閉室のお知らせ
2023年12月24日 जनवरी महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श कार्यक्रम राख्ने बारेको जानकारी/1月の専門相談会のお知らせ
2023年12月11日 सेन्दाई बाट मासिक प्रकाशन हुने सिटिभित्रको समसामयिक बिषयबस्तु समाबेश गरिएको जानकारी मुलक म्याजिन (सिसेदायोरी) को 12 महिनाको अंक (बहुभाषा संस्करण डाइजेस्ट) वेबसाइटमा पनि पढ्न सकिन्छ।