सूचना(お知らせ)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2022年5月11日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( जून 1 तारिक देखि जुलाई 1 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2022年5月2日 मार्च 11 तारिक पछि पनि कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा(अप्रिल 11 तारिक देखि)(宮城県からの大切なお願い(4月11日から ))
2022年4月25日 मे महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/5月の専門相談会のお知らせ
2022年3月30日 मार्च 22 तारिक पछि पनि कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा(宮城県からの大切なお願い(3月22日から ))
2022年3月30日 राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा, वृद्ध वृद्धाहरूको स्वास्थ्य उपचारका बिरामी भत्ता भुक्तानीको बारेमा(国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金)
2022年3月28日 2022 (रेवा 4) अप्रिल महिनाबाट पेन्सन पुस्तिका खारेज गरि,「आधारभूत पेन्सन नम्बर कार्ड」मा परिवर्तन हुनेछ ।(年金手帳が廃止され「基礎年金番号通知書」に変わります
2022年3月26日 अप्रिल महिनाको विशेषज्ञिय परामर्श बैठक राख्ने बारेको जानकारी/4月の専門相談会のお知らせ
2022年3月18日 आश्रयस्थल कुन ठाउँमा छ खोजेर राखौं (避難所の場所を調べておこう)
2022年3月18日 प्रकोप सम्वन्धि जानकारीहरु लिऔँ(災害の情報を入手しよう)
2022年3月7日 सहभागी हुनको लागि भर्ना खुल्ला!! बालबालिका हेरचार सहितको जापानीज भाषाकक्षा     जापानिज भाषा प्रशिक्षण कक्ष(日本語ティールーム)