जापानी भाषा(にほんご)अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

2021年10月11日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागिको अनलाइन कक्षा( नोभेम्बर 5 देखि डिसेम्बर 15)(小中学生のためのオンライン教室)
2021年9月30日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ(せんだい日本語講座)
2021年5月31日 【सहभागी हुन भर्ना खुला छ】जापानीज भाषा मातृभाषा को रूपमा नभएका प्राथमिक, माध्यामिक विधालयका बिधार्थीहरुका लागि(जुन 11 तारिक~जुलाई 21 तारिक)(小中学生のためのオンライン教室)
2021年5月27日 【सहभागीहरूको भर्ती अन्तर्गत】स्थायी वैदेशिक बासिन्दाहरूको रोजगार प्रबर्द्धनका लागि जापानीज भाषा कोर्स しごとの ための 日本語(जुन 9 तारिक~जुलाई 28 तारिक ⇒ जुलाई 30 तारिक)
2021年4月28日 「सेन्दाई जापानिज भाषाकक्षा」पढ्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि आवेदन खुला गरिएको छ (せんだい日本語講座)※ओरिएनटेसन र कक्षा बिभाजन परीक्षा स्थगित हुनेछ।
2021年3月29日 【अनलाइन जापानीज भाषा कुराकानी कक्षा 】4/12-7/26 अनलाइन बाट कुरा गरौं ! (みんなのひろば)