BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp (hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân đầu người (※Tên chế độ: các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp mà không phải là hộ gia đình đơn thân)(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(住民税均等割非課税世帯分))

Thông tin hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới. Đối tượng là các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp. Người thuộc đối tượng có thể nhận được 50.000 yên / trẻ em. Để trở thành đối tượng được trợ cấp, cần có một số điều kiện.

【Đối tượng trợ cấp (Người có thể được nhận tiền trợ cấp)】
Người đáp ứng cả 2 điều kiện sau:【1】Những người đáp ứng một trong bất kỳ từ ① đến ⑦ của “Yêu cầu về nuôi dạy trẻ”, đồng thời 【2】Những người đáp ứng ① hoặc ② của “Yêu cầu về thu nhập”.

※ Những người đã được nhận “Tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp (đối với hộ gia đình đơn thân)” thì không trở thành đối tượng nhận trợ cấp lần này.

※ Những người không thể nhận được “Tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp (đối với hộ gia đình đơn thân)” vì thu nhập (lương, v.v…) của ông bà cùng sống chung cao, nếu cha mẹ (người nuôi dạy trẻ) đáp ứng các yêu cầu như trường hợp miễn thuế cư trú bình quân đầu người cho năm 2022 (Reiwa 4), thì có thể được nhận trợ cấp.

【1】Yêu cầu về nuôi dạy trẻ
① Người đã được nhận phụ cấp trẻ em phần tháng 4 năm 2022 (năm Reiwa 4) (người không phải là công chức)
 ※ Người thành lập các cơ sở, v.v… không thuộc đối tượng. Cha mẹ nuôi có thuộc đối tượng.

② Người đã được nhận phụ cấp trẻ em phần tháng 4 năm 2022 (năm Reiwa 4) (người là công chức)

③ Người đã được nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt phần tháng 4 năm 2022 (năm Reiwa 4)

④ Người mới nhận phụ cấp trẻ em (người không phải là công chức)
Những người mới được quyết định nhận phụ cấp trẻ em cho bất kỳ tháng nào từ tháng 5 năm 2022 (Reiwa 4) đến tháng 3 năm 2023 (Reiwa 5), hoặc những người đã được quyết định sửa đổi số tiền phụ cấp trẻ em.

⑤ Người mới nhận phụ cấp trẻ em (người là công chức)
Những người mới được quyết định nhận phụ cấp trẻ em cho bất kỳ tháng nào từ tháng 5 năm 2022 (Reiwa 4) đến tháng 3 năm 2023 (Reiwa 5), hoặc những người đã được quyết định sửa đổi số tiền phụ cấp trẻ em.

⑥ Người mới nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt
Những người mới được quyết định nhận phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt cho bất kỳ tháng nào từ tháng 5 năm 2022 (Reiwa 4) đến tháng 3 năm 2023 (Reiwa 5), hoặc những người đã được quyết định sửa đổi số tiền phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt.

⑦ Những người nuôi dạy trẻ em khác trở thành đối tượng
Những người không đáp ứng bất kỳ trường hợp nào từ ① đến ⑥ nhưng đang nuôi con từ ngày 2 tháng 4 năm 2004 (Heisei 16) đến ngày 1 tháng 4 năm 2007 (Heisei 19).

【2】Yêu cầu về thu nhập
① Người được miễn thuế cư trú bình quân đầu người phần năm 2022 (năm Reiwa 4)
※ Không bao gồm những người chưa khai báo thuế.
Tuy nhiên, ngay cả những người chưa khai báo thuế, nhưng đang nhận trợ cấp bảo hộ cuộc sống thì thuộc đối tượng.

② Do ảnh hưởng của bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới, người có thu nhập đột ngột giảm sau tháng 1 năm 2022 (Reiwa 4), trở thành người có thu nhập giống với người được miễn thuế cư trú bình quân đầu người phần năm 2022 (năm Reiwa 4).

【Trẻ em trở thành đối tượng trợ cấp】
Trẻ sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2004 (Heisei 16) đến ngày 28 tháng 2 năm 2023 (Reiwa 5).
(Đối với trẻ em khuyết tật, đối tượng là những trẻ sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2002(Heisei 14))

【Số tiền trợ cấp】
50.000 yên cho mỗi trẻ em thuộc đối tượng

【Thời hạn đăng ký】
Từ thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2022 (Reiwa 4) đến thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2023 (Reiwa 5)
※ Đối với những người sẽ nuôi con trong khoảng thời gian từ thứ tư ngày 1 tháng 2 năm 2023 (Reiwa 5) đến thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2023 (Reiwa 5), thì đơn đăng ký sẽ được chấp nhận cho đến thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2023 (Reiwa 5).

【Thủ tục đăng ký】
Người không cần đăng ký:
Là đối tượng trợ cấp thỏa mãn 1 trong bất kỹ điều kiện của【1】①③④⑥, đồng thời thỏa mãn 【2】①
※Thành phố Sendai sẽ thông báo khi quyết định được thời gian trợ cấp.

Những người cần đăng ký:
Là đối tượng trợ cấp không phải là Người không cần đăng ký.

Hồ sơ đăng ký có thể được lấy tại quầy phụ trách phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em của tòa thị chính (kuyakusho) hoặc chi nhánh (sogoshisho). Bạn cũng có thể tải xuống từ trang chủ của Thành phố Sendai.
Nếu bạn muốn được gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến nhà của bạn (nơi bạn sống), vui lòng gọi cho tổng đài.
Chúng tôi sẽ gửi hồ sơ đăng ký và phong bì để gửi nộp (Khi nộp hồ sơ sẽ không mất phí gửi bưu điện).

【Thời gian trợ cấp】
・Đối tượng trợ cấp thỏa mãn【1】① hoặc【1】③, đồng thời thỏa mãn【2】①
Chúng tôi đã gửi thông báo vào ngày 1 tháng 7 năm 2022 (Reiwa 4). Vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 (Reiwa 4), tiền trợ cấp được chuyển vào tài khoản đã đăng ký nhận phụ cấp trẻ em hoặc phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt.

※ Đối với những người đã khai báo thuế sau tháng 6, thành phố Sendai sẽ xác nhận sau đó gửi thông báo.

・Đối tượng trợ cấp thỏa mãn【1】④ hoặc【1】⑥, đồng thời thỏa mãn【2】①
Thành phố Sendai sẽ gửi thông báo sau khi quyết định về phụ cấp trẻ em hay phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt.

・Những người khác không nêu ở trên
Chúng tôi sẽ chi trả trợ cấp trong khoảng 1 tháng sau khi nộp đơn đăng ký.

【Địa điểm nộp đơn đăng ký】
Hãy nộp đơn đăng ký tại quầy phụ trách phụ cấp nuôi dưỡng trẻ em của tòa thị chính (kuyakusho) hoặc chi nhánh (sogoshisho) nơi mình sống (không nhận hồ sơ vào thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ). Cũng có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Aoba kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒980-8701 Aoba-ku, kamisugi 1 chome 5-1
Miyagi sogoshisho Phòng y tế phúc lợi Ban trợ cấp trẻ em 〒989-3125 Aoba-ku, shimo-ayashi, aza kannondo 5
Miyagino kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒983-8601 Miyagino-ku, gorin 2 chome 12-35
Wakabayashi kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒984-8601 Wakabayashi-ku, hoshuninmaecho 3-1
Taiha kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒982-8601 Taihaku-ku, nagamachi minami 3 chome 1-15
Akiu sogoshisho Phòng y tế phúc lợi Ban phúc lợi 〒982-0243 Taihaku-ku, akiumachinagafukuro ohara 45-1
Izumi kuyakusho Phòng trợ cấp trẻ em Ban trợ cấp nuôi con 〒981-3189 Izumi-ku, izumuchuo 2 chome 1-1

Chi tiết vui lòng xem trên trang web của thành phố Sendai
> Tiền trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp (hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân đầu người (※Tên chế độ: các hộ gia đình đang nuôi con và có thu nhập thấp mà không phải là hộ gia đình đơn thân) (liên quan đến bệnh truyền nhiễm virus Corona chủng mới)
https://www.city.sendai.jp/kodomo-kyufu/kosodatesetai_seikatusientokubetukyufu4_sonotasetai_shinseisyo.html

【Liên hệ】
仙台市 子供未来局 子供育成部 子供支援給付課
Điện thoại: 022-214-2134(Only in Japanese)
Thời gian tiếp nhận: 8h30 sáng ~ 5h15 chiều hàng ngày

Những người không hiểu tiếng Nhật hãy liên lạc với Trung tâm Đa văn hóa Sendai.
Số điện thoại: (022)224-1919 (từ 9 giờ đến 17 giờ)
E-mail: tabunka*sentia-sendai.jp(Hãy điền「@」thay cho「*」)

(20220816)