BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Bảo hiểm y tế quốc dân và giai đoạn sau của Tiền trợ cấp thương tật và ốm đau cho người cao tuổi(国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金)

Chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền thương tật và ốm đau cho đối tượng là những người vì để chữa trị bị nhiễm virut Corona chủng mới (tính cả trường hợp có triệu chứng sốt hoặc nghi ngờ bị lây nhiễm) mà trong một thời gian nhất định phải nghỉ việc và không được trả lương,vv…
Sau khi nghỉ 3 ngày liên tiếp, số lượng ngày tính từ ngày thứ 4 mà không thể làm việc sẽ là số lượng ngày trợ cấp.
Để tìm hiểu rõ hơn cách đăng kí hãy vào trang chủ của thành phố Sendai để xem hoặc liên lạc với chúng tôi.

Trang chủ của thành phố Sendai {[Những vấn đề liên quan đến bệnh truyền nhiễm Corona chủng mới] Bảo hiểm y tế quốc dân và giai đoạn sau của Tiền trợ cấp thương tật và ốm đau cho người cao tuổi}
https://www.city.sendai.jp/kenko-hoken/kurashi/tetsuzuki/kokumin/kenkohoken/shoubyouteate.html (chỉ có Tiếng Nhật)

Liên hệ:
Các ủy ban quận và Phòng bảo hiểm lương hưu chi nhánh tổng hợp Miyagino ,chi nhánh tổng hợp Akiu Phòng y tế và phúc lợi.