BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Chúng tôi đã cập nhật trang tin tức thông báo về sự lây nhiễm Corona chủng mới.(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせページを更新しました。 )

Chúng tôi đã cập nhật các tờ rơi quảng cáo liên quan đến việc “Tiêm ngừa vắc-xin vi-rút Corona chủng mới ” và “Giấy chứng nhận tiêm vắc-xin phòng bệnh truyền nhiễm do vi-rút Corona chủng mới ”. Ngoài ra, “Trang Cổng thông tin Tiêm ngừa vắc-xin vi-rút Corona chủng mới ” tại trang chủ Thành phố Sendai đã bổ sung thêm thông tin về việc tiêm ngừa tăng cường lần thứ 3 và thứ 4.

Đặc biệt là những ai có dự định về nước hoặc đi du lịch ngoài nhật bản thì cũng có trường hợp yêu cầu giấy chứng nhận tiêm ngừa. Việc cấp giấy chứng nhận vì rất tốn thời gian nên hãy đăng kí sớm nhất có thể.

【Tin tức về sự lây nhiễm Corona chủng mới】
https://int.sentia-sendai.jp/blog/j/j-6483/ (にほんご/やさしい日本語)
https://int.sentia-sendai.jp/blog/e/e-6503/ (English/英語)
https://int.sentia-sendai.jp/blog/c/6506/ (中文/中国語)
https://int.sentia-sendai.jp/blog/k/k-6509/ (한국어/韓国語)
https://int.sentia-sendai.jp/blog/v/v-12522/ (Tiếng việt/ベトナム語)
https://int.sentia-sendai.jp/blog/n/n-12525/ (नेपाली/ネパール語)

【Trang cổng thông tin về tiêm ngừa vắc- xin vi-rút Corona chủng mới thành phố Sendai】
https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/info_f.html(にほんご/やさしい日本語)
https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/info_english.html(English/英語)
https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/info_chinese.html(中文/中国語)
https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/info_k.html(한국어/韓国語)
https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/info_b.html(Tiếng việt/ベトナム語)
https://www.city.sendai.jp/covidvaccine/info_n.html(नेपाली/ネパール語)