ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

मार्च 1 तारिक पछिपनि कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा 【 आपतकालीन विशेष अनुरोधलाई थप गरिएको】(宮城県からの大切なお願い(3月21日まで))

(※फोटोलाइ क्लिक गरेमा, फोटो ठुलो गरेर हेर्न सकिन्छ । ↓)