ब्लगअन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिभाग बाटको जानकारी

मे16 तारिक पछि पनि कोरोना बाट बच्ने उपायहरुको बारेमा(पुन: फैलावट रोकथाम अवधि हाललाई अन्त्य)(宮城県からの大切なお願い(5月16日から ))

(※फोटोलाइ क्लिक गरेमा, फोटो ठुलो गरेर हेर्न सकिन्छ । ↓)