आर्थिक अनुदान परियोजना

नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेन्ज मामिला बिभागको आर्थिक अनुदान

उद्देश्य

(सार्वजनिक हितको) सेन्दाई पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसनले, सेन्दाईका नागरिक समुहहरुको जसको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरक्रिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, बहुसांस्कृतिक समाज सह-अस्तित्वलाइ प्रबर्द्धन गर्ने छ,त्यस्ता गतिबिधिमा लाग्ने आर्थिक लागतको केहि हिस्सा अनुदान सहयोग गर्दै आएका छौं । कार्यक्रम योजना बनाउने संगठनहरुले यसको उपयोग गर्नुहोला।

विस्तृत जानकारीको लागि 「अनुदानको जानकारी」[735KB:PDF] हेर्नुहोस।

आवेदकको योग्यता

निम्न सबै योग्यताहरू पूरा गर्नुभएको नागरिक समूहहरूलाई योग्य मानिनेछ।

 1. मुख्य रुपमा कामको गतिबिधि चाहि सेन्दाई सहरभित्र भएको हुनुपर्ने
 2. समूहका अधिकांश सदस्यहरू सेन्दाईमा बस्ने अथवा सेन्दाई शहरमा काम वा स्कूलको लागी आउजाउ गर्ने व्यक्ति हुनुपर्नेछ
 3. संस्थाको संचालनका लागिको उद्देश्य, संगठन, प्रतिनिधिहरू आदिका आवश्यक कुरा सम्बन्धि प्रावधानहरूको निर्धारणगरिएको हुनुपर्नेछ ।
 4. अपराधीक संगठन इत्यादिसँग सम्बन्ध नभएको समुह हुनुपर्नेछ र यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिकका साथै नाफा मुलक गतिविधिहरू नभएको हुनुपर्नेछ ।
 5. यस आर्थिकवर्षमा, सार्वजनिक हितको सेन्दाई पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसन बाट आर्थिक अनुदान नलिएको हुनुपर्नेछ ।
 6. यस आर्थिकवर्षमा, सेन्दाई सिटीका साथै सेन्दाई सिटीसंग सम्बन्धित समूहहरू द्वारा संचालन गरिएको अन्य अनुदान प्रणाली नलिएको हुनुपर्नेछ ।

सहायताको लक्ष्य भित्र पर्ने कार्यक्रम

आवेदक समुह चाँही ,सेन्दाई सहर वा विदेशको लागि स्वेच्छाले योजना संचालन गरेर, निम्न मध्ये कुनैमा मेल खाने कार्यक्रमहरु लक्ष भित्र पर्ने छन । उही एउटा आर्थिकवर्षको अनुदान रकम प्रदान चाहिँ, एउटा समुहमा एक कार्यक्रमको लागि मात्र दिइनेछ ।

 1. सेन्दाई सहर भित्रमा आयोजित फरक संस्कृति बुझाई या अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदानप्रदान कार्यक्रममा सामान्य नागरिकले भाग लिन सक्ने कर्यक्रमहरु ।
 2. सेन्दाई सहर भित्रको बहुसांस्कृतिक समाजको सह-अस्तित्व प्रबर्द्धनको उदेश्य बोकेका सेमिनार ,सूचना प्रसार, अनुसंधान मुलक कार्यक्रमहरु ।
 3. बिदेशमा सेन्दाई सहरको विस्तृतरुपमा परिचित गर्नुको साथै, विदेशीहरूसँग अन्तर्क्रिया र पारस्परिक समझदारी बढाउने उद्देश्यको कार्यक्रमहरु ।
 4. विकासोन्मुख देशका नागरिकहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका कार्यक्रमहरु ।
 5. यस बाहेक अध्क्ष्यले बिशेषरुपमा स्वीकार गरिएको कार्यक्रमहरु ।

※नयाँ कार्यक्रम साथै अग्रगामी कार्यक्रमहरुलाई प्रार्थमिकता दिइनेछ।
※एकै समूहद्वारा संचालित उही कार्यक्रमका सुविधाका लागि आर्थिक अनुदान बितरण ५ पटकसम्म जारी गर्न सकिन्छ।
※आर्थिक अनुदान पाउने लक्षित रकम ३० हजार एन भन्दा माथी र ५० हजार सम्मको कार्यक्रमहरु यस भित्र पर्दछन।

आर्थिक अनुदानको लक्षित गरिएको रकम

आर्थिक अनुदानको लक्षित रकम चाँही, कार्यक्रम संचालनका साथै न्यूनतम आवश्यक रकमहरू निम्नानुसार छन।

 1. सामाग्री तथा उपभोग्य शुल्क(खाद्य सामग्री लागत बाहेक)उपकरण भाडा शुल्क, बिजुलीपानी शुल्क,आवास शुल्क, यातायात शुल्क
 2. सेवासंस्था उपयोग शुल्क, बिबित उपकरण उपयोग शुल्क, निर्माण तथा सजावट शुल्क
 3. कार्यालय खर्चको रुपमा, जनसम्पर्क शुल्क, कार्यालय आपूर्तिशुल्क, सन्चार शुल्क
 4. प्रशिक्षकहरु※ को यातायात खर्च, भत्ता, आवास खर्च
  ※प्रशिक्षकहरु मा, पार्टटाइम काम, कार्यक्रमको प्राथमिक उदेश्य बोध गर्न प्रत्क्ष्य रुपमा सम्बन्ध नभएको व्यक्तिहरुलाई (मध्यस्थकर्ता, फोटोग्राफर, आदि) समावेश गरिएको छैन।
 5. आबेदक समूहका सदस्य बाहेक कार्यक्रम सहयोग गर्ने व्यक्तिको यातायात खर्चको केहि हिस्सा (कार्यक्रम भएको दिनमा मात्र)
 6. विदेशको कार्यक्रममा पठाउदाको , गन्तव्यसम्मको यातायात खर्च, पुग्नपर्ने ठाउँसम्म गाडी आवश्यकभएमा भाडा खर्च, सामाजिक भेला साथै खानपिन खर्च
 7. विदेश बाटको स्वीक्रित गरिएको कार्यक्रममा, सेन्दाई सहरभित्रको यातायात खर्च, पुग्नपर्ने ठाउँसम्म गाडी आवश्यकभएमा भाडा खर्च, सामाजिक भेला साथै खानपिन खर्च (तथापी, सेन्दाई शहर बाहिर आयोजित कार्यक्रमहरुका लाग्ने सबै खर्चहरू बाहेक)

आर्थिक अनुदान रकमको बितरण विधि

 1. कार्यक्रम संचालन गर्ने अवधीभित्र आयको अपेक्षा [कुल कार्यक्रम लागत –अपेक्षित रकम ] र【 अनुदानित खर्चको कुल रकम】तुलना गरि थोरै रकम आर्थिक अनुदान रकम हुनेछ ।
  ※कार्यक्रमको आय भनेको, बिभिन्न सहभागिता शुल्क तथा सामानआदि बिक्रिबाट जम्माभएको रकम भन्ने बुझिन्छ ।
 2. अनुदान रकम चाँही, आर्थिक अनुदान लक्षित रकमको ५ भागको ४ भाग भित्रको रकम (बितिरण ४ पटक भन्दाबडी भएमा ३ भागको २ भागमात्र रकम) गरि, अधिकतम रकम १ लाख येन दिइनेछ । (१,००० येन भन्दा कमको खुजुरा रकम काटेर)

प्रक्रियाको क्रम

आर्थिक अनुदान रकमको आबदेन

जाँचबुझ समितिबाट जाँच र सूचना

कार्यक्रम समाप्त भए पछि प्रतिबेदन फारम बुझाउनुहोस

आर्थिक अनुदान रकमको बितरण

आबदेन फाराम तथा प्रतिबदेन फारम

विभिन्न कागजपत्र तलको ठाउँबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ।

आवेदन फारम डाउनलोड

बितरण आबदेनफारम[60KB:WORD]

प्रदर्शन प्रतिबदेन फारम[49KB:WORD]

आर्थिक अनुदान रकम बितरण परिणाम (2019 सालको)[157KB:PDF]

●आर्थिकवर्ष 2020 को आवेदन अवधि●
पहिलो चरण फेब्रुअरी 1 ~ 29 तारिक (अप्रिल बाट अर्को बर्षको मार्च सम्मको कार्यक्रम)
दोश्रो चरण मे 1 ~ 31 तारिक(जुलाई बाट अर्को वर्षको मार्च सम्मको कार्यक्रम)
तेश्रो चरण अगस्ट 1 ~ 31 तारिक(अक्टुबर बाट अर्को वर्षको मार्च सम्मको कार्यक्रम)
चौथो चरण नोवेम्बर 1 ~ 31तारिक(आर्को वर्षको जनवरी बाट मार्च सम्मको कार्यक्रम)


subsidy2021.pdf

●आर्थिक अनुदान रकम प्रणालीको जानकारी●
●2018 सालको आर्थिक अनुदान रकम बितरण कार्यक्रमको बारेमा, थप विवरणहरूको लागि तलको ब्लग हेर्नुहोस ।

 आर्थिक अनुदान रकम प्रणालीको जानकारी① आर्थिक अनुदान रकम प्रणालीको जानकारी②

धेरै सोधिने प्रश्नहरु

Q、 व्यक्तिगत रूपमा आवेदन दिन सकिन्छ?

A、 व्यक्तिगत रूपमा आवेदन दिनमिल्दैन । सेन्दाई सहरमा सक्रिय गैरनाफामुखी संगठनहरूलाई लक्षित गरिएकोछ ।

Q、 आर्थिक अनुदान रकम बितरण राशी कति छ?

A、 कार्यक्रम खर्चको केहीअंश अनुदान दिइने छ । अधिकतम बितरण रकम १ लाख येन हो तर, कार्यक्रमको आकार अनुसार अनुदान रकम घटबढ हुने गर्दछ।

Q、 आर्थिक अनुदान रकम कहिलेसम्ममा बितरण गरिन्छ ?

A、 कार्यक्रम अन्त्यमा, प्रदर्शन प्रतिबदेन फारम पेश गरेपछि हुनेछ।
※केही भाग रकम अग्रिम बितरण गर्नपनि सकिनेछ। थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस ।

सम्पर्क तथा आवेदन स्थान

सार्वजनिक हितको , सेन्दाई पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसन,अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रबर्द्धन विभाग योजना शाखा
〒980-0811 सेन्दाई-सी आवोबा-कू इचीबाँच्यो 3-3-20 हिगासी निहोन फुदोसान सेन्दाई इचीबाँच्यो बिल्डिंग 6F
फोन:022-268-6260