मेल म्यागजिन

सेन्दाई पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसनले इ-मेल मार्फत विभिन्न जानकारी पठाउनेछ।
इमेल चाहिँ जापानिज, अंग्रेजी, चिनियाँ ,कोरियन, भिएतनामी, नेपाली भाषामा हुन्छ । दर्ताप्रक्रिया नि:शुल्क छ। कृपया दर्ता गर्नुहोला ।

नाम SenTIA मेल          
मेल पठाउने,संख्या एकमहिनामा दुईपटक
बिषय
 • प्राकृतिक प्रकोपको जानकारी, प्राकृतिक प्रकोपको समयमा जानकारी आदि
 • SenTIA कार्यक्रमको जानकारी
 • सेन्दाई बहुसांस्कृतिक समाज केन्द्र बाटको जानकारी
 • विदेशी नागरिक बासिन्दाहरूको लागिको दैनिक जीवनयापनको जानकारी
 • जन सम्पर्क प्रचार सामग्री बारेको जानकारी
 • सेन्दाई शहर बाटको जानकारी (नगरको समाचारपत्र आदि)
भाषा जपानिज, अंग्रेजी, चिनियाँ ,कोरियन, भिएतनामी, नेपाली भाषा

「सेन्टिया मेल」 ठेगाना दर्ता गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।「जापानिज भाषाको साइड यहाबाट〕

「सेन्टिया मेल」ठेगाना रद्द गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।जापानिज भाषाको साइड यहाबाट」