Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(ベトナム語コロナウイルス情報)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2022年5月30日 Về đối sách từ sau ngày 16 tháng 5(Kết thúc thời gian phòng chống tái bùng phát)(宮城県からの大切なお願い(5月16日から ))
2022年4月28日 Về đối sách từ sau ngày 11 tháng 4(宮城県からの大切なお願い(4月11日から ))
2022年3月30日 Về đối sách từ sau ngày 22 tháng 3(宮城県からの大切なお願い(3月22日から ))
2022年3月30日 Bảo hiểm y tế quốc dân và giai đoạn sau của Tiền trợ cấp thương tật và ốm đau cho người cao tuổi(国民健康保険・後期高齢者医療傷病手当金)
2022年3月7日 Về các đối sách từ sau ngày 1 tháng 3 【Gia hạn yêu cầu khẩn cấp đặc biệt】(宮城県からの大切なお願い(3月21日まで))
2022年2月18日 【Thông báo quan trọng】Đối với những người bị nhiễm virus chủng mới Corona, đang tự điều trị tại nhà ( hoặc đang nghỉ ở nhà ) chúng tôi sẽ trợ giúp bằng việc gửi thực phẩm và một số thứ khác(新型コロナウイルスに感染して、自宅療養をする人を 助けるために食べ物などを送ります)
2022年2月8日 【Kính gửi quý doanh nghiệp】Về tiền hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp (tiền trợ cấp của chính phủ)(事業復活支援金)
2022年2月3日 Nội dung yêu cầu đối với cư dân của tỉnh(Từ sau ngày 1 tháng 2)(宮城県からの大切なお願い(2月1日から ))
2022年2月1日 【Thông báo quan trọng】Thông báo về giấy đăng kí nhận tiền trợ cấp đặc biệt tạm thời cho những hộ được miễn thuế thị dân và tiền hỗ trợ sinh hoạt mùa Đông (「住民税非課税世帯等への臨時特別給付金」「冬季生活助成金」について)
2022年1月31日 【Thông báo quan trọng】 Về mũi tiêm bổ sung vác xin chủng mới Corona (mũi 3)(新型コロナワクチン追加(3回目)接種)