Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(ベトナム語コロナウイルス情報)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2021年4月12日 Lời yêu cầu đối với khu vực phải thực thi biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh(「まん延防止等重点措置」のお願い)
2021年4月2日 THÔNG BÁO VỀ TIÊM CHỦNG VẮC-XIN VIRUS CORONA CHỦNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ SENDAI(仙台市新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ)
2021年3月23日 【Kính gửi các doanh nghiệp, nhà kinh doanh】 “Về việc mở rộng Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh liên quan, chẳng hạn như hỗ trợ đối với yêu cầu của Thành phố Sendai về việc doanh nghiệp rút ngắn thời gian kinh doanh” (仙台市時短要請等関連事業者支援金の拡充)
2021年2月18日 Thông báo về sự lây nhiễm Virus Corona chủng mới(新型コロナウイルス感染症についてのお知らせ)ベトナム語
2020年10月23日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Về tiền trợ cấp hỗ trợ thuê nhà(家賃支援給付金)
2020年5月26日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】 「Về tiền trợ cấp để duy trì hoạt động (tiền trợ cấp của chính phủ)」(持続化給付金)
2020年5月15日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】 「Chương trình Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Thành phố Sendai duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh (Tài chính hỗ trợ sản xuất khu vực Thành phố Sendai)」(仙台市地域産業支援金)
2020年4月25日 Về Tiền trợ cấp cố định đặc biệt(特別定額給付金)
2020年4月24日 【Kính gửi Quý doanh nghiệp】Tiền hỗ trợ nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh do virút corona chủng mới (Quỹ hợp tác công nghiệp khu vực thành phố Sendai)(仙台市地域産業協力金)