विदेशी भाषाको जानकारीसेन्दाई सिटी तथा SenTIA द्वारा विदेशी भाषाहरूमा प्रदान गरिएको जानकारी

यि विदेशी भाषामा प्रदान गरिएको जानकारीहरु हुन । पढ्न चाहानुहुने सामाग्रि तथा भाषाको लागि HTML अथवा PDFYOUTUBE मा क्लिक गर्नुहोस ।

 • HTML・・・होमपेजमा क्लिक गर्नुहोस ।
 • PDF・・・PDF फाइल डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
 • YOUTUBE・・・You Tube मा लिंक गरिएको छ ।

जीवनयापन

नाम अंग्रेजी चिनियाँ कोरिएन जापनीज अन्यभाषा
सेन्दाई सहज जीवनयापन सहयोगी पुस्तिका
[仙台生活便利帳]
(SenTIA)
HTML HTML HTML HTML HTML
भियतनामी
HTML
नेपाली
विदेशी बासिन्दाहरूको लागि जिबनयापन शिष्टाचार पुस्तिका
[外国人住民のための生活マナーマニュアル]
(सेन्दाई सिटी नागरिक ब्युरो)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
सेन्दाई सिटीबाट निस्कने पत्रिका (सिसेइ दायोरी) को शीर्षक
[市政だよりトピックス]
(सेन्दाई सिटी)
HTML HTML HTML HTML -
जापानी भाषाकक्षाको जानकारी
[日本語教室の案内]
(SenTIA)
HTML HTML HTML HTML HTML
भियतनामी

HTML
नेपाली
Labour Bureau Information
[労働局の情報]
PDF PDF PDF PDF PDF
Vietnamese

PDF
Nepalese
सेन्दाई सिटी दैनिक उपभोक्ता मामिला परामर्श सम्बन्धि जानकारी
[仙台市消費生活相談のご案内]
(सेन्दाई सिटी उपभोक्ता मामिला केन्द्र)
PDFजापानी・अंग्रेजी भाषा・चीनियाँ・कोरियाली・भियतनामी・नेपाली
फोहोर फाल्ने तरिका र शिष्टाचार
Name English Chinese Korean Japanese Other Languages
Guide on How to Dispose of Bulky Waste In Sendai City
[粗大ごみの捨て方ビデオ]
(न्दाई सिटी पर्यावरण ब्युरो)
YOUTUBE - - - -
फोहोरको स्रोतबाट फोहोर छुट्याउने तथा बाहिर फाल्ने तरिका
[資源とごみの分け方・出し方]
(न्दाई सिटी पर्यावरण ब्युरो)
HTML HTML HTML HTML HTML
भियतनामी

PDF
नेपाली
तपाइलाइ फोहोर फाल्ने तरिका सम्बन्धि नियम थाहा छ ?
[ごみの出し方のルール知っていますか?]
(सेन्दाई सिटी पर्यावरण ब्युरो)
YOUTUBE YOUTUBE YOUTUBE YOUTUBE YOUTUBE YOUTUBE
भियतनामी
 नेपाली 
बहुभाषीय फोहोर फाल्ने नियम सम्बन्धि पर्ची [काताहिरा क्षेत्रिय संस्करण]
[多言語ゴミ出しルールシート[片平地区版」]
(SenTIA)
PDFजापानी・अंग्रेजी भाषा・चीनियाँ・कोरियाली -
यातायातको नियम र शिष्टाचार   
Name English Chinese Korean Japanese Other Languages
साइकल तथा बाइक पार्किंग स्थल
[自転車・バイク駐輪場]
(सेन्दाई सिटी निर्माण ब्युरो)
HTML - - HTML -
ट्राफिक सुरक्षा भिडियो [साइकल नियमहरू]
[交通安全ビデオ[自転車ルール]]
(SenTIA)
YOUTUBE YOUTUBE - YOUTUBE YOUTUBE YOUTUBE
भियतनामी
 नेपाली
「साइकल नियम र शिष्टाचार」फ्लायर
[自転車ルールやマナー]
(सेन्दाई सिटी)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
साइकलको नियम सम्बन्धिपोस्टर [बिपरित दिशाबाट नचलाउनकालागि सावधानी ]
[自転車ルールポスター[逆走注意]]
(सेन्दाई सिटी)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
साइकलको नियम पोस्टर [ नियम उल्लंघन]
[自転車ルールポスター[違反行為]]
(सेन्दाई सिटी)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
यातायात
[交通]
(सेन्दाई सिटी यातायात ब्युरो)
HTML - - HTML -
IC Card for public transportation
[icscaイクスカ]
(City of Sendai)
PDF - - PDF -
कर, पेन्सन को भुक्तानी
Name English Chinese Korean Japanese Other Languages
सरकारी कार्यालयबाट आउने भुक्तानीको सुचना
[役所から届く支払いのお知らせ]
(SenTIA)
PDF PDF PDF ※प्रत्येक फाईल जापानी भाषामा लेखिएको छ  PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि जानकारीपुस्तिका
[国民健康保険のしおり]
((सेन्दाई सिटी)
HTML HTML HTML HTML -
आवास
Name English Chinese Korean Japanese Other Languages
पानीको शुल्क तथा ढल निकास शुल्क घटाउने र छूट [कम कमाई भएको परिवारहरूको लागि]
[水道料金・下水道使用料の減免]
(सेन्दाई सिटी खानेपानी ब्युरो)
PDF PDF PDF PDF -
ग्यास
[ガス]
(सेन्दाई सिटी ग्यास ब्युरो)
HTML - - HTML -
नगरपालिकाको आवासिय भवनमा बस्नको लागिको आवेदन सम्बन्धि जानकारी
[市営住宅入居募集案内]
(सेन्दाई सिटी सार्वजनिक निर्माण संस्थान)
PDF PDF PDF PDF -

प्राकृतिप्रकोप रोकथाम

नाम अंग्रेजी चाईनीज कोरियन जापनी अन्यभाषा
सेन्दाई सी प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम बहुभाषीय सहायता केन्द्र
[仙台市災害多言語支援センター]
(SenTIA)
HTMLजापानी・अंग्रेजी भाषा・चीनियाँ・कोरियाली・भियतनामी・नेपाली
प्राकृतिकप्रकोप रोकथामकोआपतकालीन जानकारी
[防災緊急情報]
(सेन्दाई सिटी)
HTML HTML HTML HTML -
आपतकालीन आश्रय स्थलको सूची
[避難所リスト]
(सेन्दाई सिटी)
HTML HTML HTML HTML -
प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम भिडियो『"भूकम्प! त्यस्तो बेलामाके गर्ने ?』
[डाइजेस्ट संस्करण]
[防災ビデオ]
(SenTIA)
YOUTUBE YOUTUBE YOUTUBE YOUTUBE YOUTUBE YOUTUBE
भियतनामी
 नेपाली 
प्रक्रत्तिक प्रकोप रोकथाम पम्प्लेटहरु『भूकम्पबाट आफूलाई जोगाउने सुझावहरु』
[地震から身を守るためのアドバイス]
(SenTIA)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
प्रक्रत्तिक प्रकोप रोकथाम पम्प्लेट 『यदि ठूलो प्रकोप आइपर्दा,
तपाईलाई थाहा छ कहाँ आश्रय लिन सकिन्छ?』
[大きな災害が起きたら、 どこに逃げるか知っていますか?]
(SenTIA)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
बाढी र पहिरोबाट आफूलाई जोगाउनको लागिको सल्लाह सुझाव
[水害・土砂災害から身を守るためのアドバイス]
(SenTIA)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
5 तहको भारी वर्षाको चेतावनी
[5段階の大雨避難情報]
(SenTIA)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
प्राकृतिक विपत्तिको समय बहुभाषीय पम्प्लेट
[災害時多言語表示シート]
(CLAIR)
HTMLजापानी・अंग्रेजी भाषा・चीनियाँ・कोरियाली・भियतनामी・नेपाली, अन्यभाषा
बहुभाषीय औंलाले देखाएर बुझाउने बोर्ड
[多言語指差しボード]
(CLAIR)
PDFजापानी・अंग्रेजी भाषा・चीनियाँ・कोरियाली・भियतनामी・नेपाली, अन्यभाषा
नयाँ कोरोनाभाइरस संक्रामक रोगको प्रकोप नघटेको अवस्थामा आइपर्ने प्राकृतिक बिपत्तीमा आश्रय लिने कुराको बारेमा
『जानी राख्नुपर्ने ५ महत्वपूर्ण कुराहरु 』
[新型コロナウイルス感染症が収束しない中における 災害時の避難について 『知っておくべき5つのポイント』]
(क्याबिनेट कार्यालय आगलागी तथा प्रकोप व्यवस्थापन समिति)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
119 नम्बर (आगलागी・एम्बुलेन्स) मा १७ वटा देशको भाषामा सेवा पर्दान गर्दै आएको छ
[119番(火災・救急)は17ヵ国語に対応しています]
(सेन्दाई सिटि अग्नि नियन्त्रण ब्युरो)
PDF PDF PDF PDF PDF
स्पेनिश

PDF
फ्रेन्च
 
119 नम्बर कल (आपतकालिन टेलीफोन ) मा फोन गर्ने तरिका
[119番通報(緊急電話)のかけかた]
(सेन्दाई सिटि अग्नि नियन्त्रण ब्युरो)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली
 

स्वास्थ्य ・चिकित्सा

नाम अंग्रेजी चिनियाँ कोरियन जापनीज अन्यभाषा
स्वास्थ्य जाँच [नागरिक स्वास्थ्य जाँच ]
[健康診断[市民検診]]
(सेन्दाई सिटी)
PDF PDF PDF PDF -
शारीरिक अस्वस्थता महसुस भएको बेलामा (चिकित्सा सेवा संस्था खोज्नुहोस्)
[具合が悪くなったとき]
(JNTO)
HTMLJapanese・English・Chinese・Korean -

बच्चा・घरपरिवार

नाम अंग्रेजी चिनियाँ कोरियन जापनीज अन्यभाषा
बच्चा पालनपोषण जानकारी साइट
[子育て情報サイト]
(SenTIA)
HTML HTML HTML HTML -
बच्चा बिरामी भएमा
[子どもが病気になったら]
(SenTIA)
HTML HTML HTML HTML -
जानिराख्नुपर्ने बच्चापालनपोषणकाकुराहरु
[とっておきの子育ての話]
(बिदेशी बच्चाहरुका लागिको सहयोगी समुह)
HTML HTML HTML HTML -
स्कूलपढ्नकोलागिकोसहायताप्रणालीकोजानकारी
[就学援助制度のお知らせ]
(सेन्दाई सिटी शिक्षा कार्यालय)2022年11月更新
PDF - - PDF -
बच्चाहरुको लागि भत्ता
[児童手当]
(सेन्दाई सिटी)
PDF PDF PDF PDF -
प्राथमिक विधालयको नयाँभर्ना गर्नु भन्दा पहिले जानिराख्नुपर्ने कुराहरु・तयारी गरिराख्ने कुराहरु
[小学校入学までに知っておくこと・準備しておくこと]
(SenTIA)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली

PDF
तागालोग
बच्चाको शिक्षा प्राथमिक बिध्यालयको बिधार्थीका अविभावकहरुले घरमा गर्न सक्ने कुराहरु
[子どもの教育 小学生の親が家庭でできること]
(बिदेशी बच्चाहरुका लागिको सहयोगी समुह)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली

PDF
तागालोग
जापानकोप्राथमिकविद्यालय
[日本の小学校]
(SenTIA)
PDF PDF PDF ※हरेक फाईल जापानी भाषामा लेखिएको छ PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली

PDF
तागालोग
जापानकोनिम्नमाध्यमिकविद्यालय
[日本の中学校]
(SenTIA)
PDF PDF PDF ※हरेक फाईल जापानी भाषामा लेखिएको छ PDF
भियतनामी

PDF
नेपाली

PDF
तागालोग
नर्सरीस्कुल सुविधा तथा उपयोग गाइड[2023संस्करण]
[保育施設等利用案内[2023年度版]]
(सेन्दाई सिटी बच्चाहरूकोभविष्य सम्रक्षणब्युरो)
PDF PDF PDF PDF -
नर्सरीस्कुलसुविधार उपयोग गाइड[वार्षिकसंस्करण]
[保育施設等利用案内[通年版]]
(सेन्दाई सिटीबच्चाहरूकोभविष्य सम्रक्षणब्युरो)
PDF PDF PDF PDF -
नर्सरी स्कुलमा हुने कुराकानीको वाक्यांश संग्रह[जापानीज भाषा सहित ]
[保育所での会話集]
(सेन्दाई सिटि बालबालिकाहरुको भविष्य ब्यूरो)
PDF PDF PDF ※हरेक फाईल जापानी भाषामा लेखिएको छ PDF
भियतनामी
PDF
नेपाली
सुँडेनी प्रणालीको गाइड
[助産制度のご案内]
(सेन्दाई सिटी)
PDF PDF PDF PDF PDF
भियतनामी
PDF
तागालग भाषा
जापानिज भाषा मातृभाषा नभएका बच्चाहरू र अभिभावक को लागि शिक्षण क्यारियर गाईडबुक ,मियागी
[日本語を母語としない子どもと親のための 進路ガイドブック宮城]
(जापानिजभाषामातृभाषानभएकाबच्चाहरू र अभिभावकहरूकोलागिकोशिक्षणक्यारियर कार्यकारीसमिति)
HTMLजापनी・अंग्रेजी・चाईनीज・हंगुल・तागालोग ・स्पेनिश
रोक्नुहोस !घरेलुहिंसा ― पति, पत्नी वा पार्टनर बाटको हिंसाबाट पीडित हुनुहुन्छ?
[すとっぷ!DV―配偶者・パートナーからの暴力に悩んでいませんか―]
(सेन्दाई सिटि)
- - - HTML -
खुशी र सुखी सम्बध बनाउनको लागि डेटिंग हिंसाको बारेमा बुझिराखौ
[HAPPYなお付き合いをするために―デートDVを知ろう―]
(सेन्दाई सिटि)
- - - HTML -
घरेलु हिँसा (DV) परामर्श प्लस
[DV相談プラス]
(क्याबिनेट कार्यालय)
HTML HTML HTML HTML HTML
भियतनामी

HTML
नेपाली

HTML
Other languages

आवेदन फारम आदि

नाम अंग्रेजी चाईनीज कोरियन जापनी अन्यभाषा
नयाँ निवास(भिसा)व्यवस्थापन प्रणाली
[新しい在留管理制度]
(अध्यागमन ब्यूरो, न्याय मन्त्रालय)
PDF PDF PDF PDF HTML
Other languages

माईनम्बर प्रणाली
[マイナンバー制度]
(क्याबिनेट कार्यालय)
HTML HTML
सरलीकृत अक्षरहरू

HTML
परम्परागत चीनियाँ
HTML HTML HTML
पोर्तुगाली

HTML
स्पेनिश