Hoạt động trợ cấp tiền

Trợ cấp tiền cho các hoạt động giao lưu quốc tế của công dân

Mục đích

(Pháp nhân công ích) Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai hỗ trợ một phần kinh phí cho các hoạt động xúc tiến giao lưu quốc tế, hợp tác quốc tế, chung sống đa văn hóa, do các đoàn thể công dân tự tổ chức.

Chi tiết vui lòng xem tại 「Hướng dẫn về chế độ trợ cấp tiền」[735KB:PDF]

Tư cách đăng ký

Đoàn thể công dân đáp ứng tất cả các yêu cầu dưới đây là đối tượng có thể đăng ký.

 1. Địa điểm chủ yếu của hoạt động là trong thành phố Sendai.
 2. Hơn một nửa thành viên của đoàn thể sống tại Sendai, hoặc học tập hay làm việc trong thành phố Sendai.
 3. Có các quy định liên quan đến các hạng mục cần thiết trong vận hành đoàn thể như mục đích, tổ chức, người đại diện v.v
 4. Đoàn thể không có liên quan đến các băng đảng bạo lực, hoạt động với mục đích chính không phải là mục đích chính trị hay lợi nhuận.
 5. Trong năm tài chính này, chưa nhận trợ cấp từ Pháp nhân công ích Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai.
 6. Trong năm tài chính này, chưa nhận các chế độ trợ cấp khác do thành phố Sendai hay các tổ chức liên quan của thành phố Sendai thực hiện.

Các hoạt động là đối tượng được trợ cấp

Hoạt động do đoàn thể lên kế hoạch, tổ chức tại thành phố Sendai hay tại nước ngoài, thuộc một trong các lĩnh vực dưới đây là đối tượng được trợ cấp. Mỗi đoàn thể trong 1 năm tài chính được nhận tiền trợ cấp tối đa 1 lần.

 1. Các hoạt động giao lưu quốc tế, tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, được tổ chức trong thành phố Sendai mà công dân của thành phố có thể tham gia.
 2. Các hoạt động điều tra, quảng bá thông tin, các buổi tập huấn với mục đích xúc tiến chung sống đa văn hóa tại thành phố Sendai.
 3. Các hoạt động với mục đích giới thiệu rộng rãi về Sendai tại nước ngoài, cũng như tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau với người nước ngoài.
 4. Các hoạt động hợp tác quốc tế với mục đích hỗ trợ công dân của các nước đang phát triển.
 5. Các hoạt động khác do chủ tịch Hiệp hội đặc biệt thông qua.

※Các hoạt động mới hay các hoạt động mang tính tiên phong được sẽ được ưu tiên trợ cấp.
※Cùng một hoạt động do cùng một đoàn thể tổ chức được nhận tiền trợ cấp tối đa 5 lần.
※ Các hoạt động có số tiền đối tượng hỗ trợ từ 3 vạn yên đến dưới 50 vạn yên là đối tượng của chương trình.

Kinh phí là đối tượng được hỗ trợ

Kinh phí là đối tượng được hỗ trợ, là các kinh phí tối thiểu cần thiết để thực hiện hoạt động như dưới đây.

 1. Phí nguyên vật liệu, vật phẩm tiêu hao (trừ chi phí thực phẩm), chi phí thuê thiết bị, chi phí điện nước gas, phí lưu trú, chi phí vận chuyển
 2. Phí sử dụng cơ sở vật chất và các thiết bị liên quan, phí vật phẩm trang chí, chế tác
 3. Các kinh phí khác như phí quảng cáo, chi phí vật phẩm văn phòng, chi phí liên lạc
 4. Phí đi lại, tiền cảm ơn, phí lưu trú của giảng viên v.v※
  ※Không bao gồm những người làm bán thời gian, những người không liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục đích chính của hoạt động (như người dẫn chương trình, người chụp ảnh v.v)
 5. Một phần phí đi lại của những người phụ giúp mà không phải là thành viên của đoàn thể đăng ký (chỉ trong ngày diễn ra hoạt động)
 6. Với các hoạt động cử người ra nước ngoài, phí đi lại, thuê xe cần thiết cho việc di chuyển, kinh phí ăn uống và các kinh phí cần thiết khác cho các buổi liên hoan
 7. Với các hoạt động tiếp đón người đến từ nước ngoài, phí đi lại, thuê xe cần thiết cho việc di chuyển trong thành phố Sendai, kinh phí ăn uống và các kinh phí cần thiết khác cho các buổi liên hoan (tuy nhiên, trừ tất cả các kinh phí liên quan đến các hoạt động tổ chức ngoài thành phố Sendai)

Cách tính tiền trợ cấp

 1. Trường hợp dự kiến có thu nhập từ việc tổ chức hoạt động, so sánh 2 khoản【Tổng kinh phí-Thu nhập dự kiến】và【tổng Kinh phí là đối tượng được hỗ trợ】, số nhỏ hơn sẽ là số tiền đối tượng hỗ trợ.
  ※Thu nhập của hoạt động, là các thu nhập từ việc bán vật phẩm, thu phí tham gia v.v
 2. Số tiền trợ cấp được tính không quá 4/5 số tiền đối tượng hỗ trợ (không quá 2/3 từ lần cấp phát thứ 4 trở đi), hạn mức là 10 vạn yên. (làm tròn đến 1000 yên)

Trình tự thủ tục

Đăng ký tiền trợ cấp

Hội đồng thẩm định xét duyệt, thông báo

Kết thúc hoạt động, nộp báo cáo

Nhận tiền trợ cấp

Đơn đăng ký・Mẫu báo cáo

Các loại giấy tờ download dưới đây.

Download mẫu đơn đăng ký

Đơn đăng ký nhận tiền trợ cấp[60KB:WORD]

Báo cáo thành tích thực tế[49KB:WORD]

Các dự án đã được trợ cấp (năm tài chính 2019)[157KB:PDF]

●Thời gian đăng ký trong năm tài chính 2021●
Kỳ 1: ngày 1 ~ ngày 28/2 (các hoạt động từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau)
Kỳ 2: ngày 1 ~ ngày 31/5 (các hoạt động từ tháng 7 đến tháng 3 năm sau)
Kỳ 3: ngày 1 ~ ngày 31/8 (các hoạt động từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau)
Kỳ 4: ngày 1 ~ ngày 30/11(các hoạt động từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau)


subsidy2021.pdf

●Hướng dẫn về chế độ trợ cấp tiền●
●Các hoạt động được nhận trợ cấp trong năm Heisei 30 được giới thiệu cụ thể tại blog dưới đây

 Hướng dẫn về chế độ trợ cấp tiền① Hướng dẫn về chế độ trợ cấp tiền②

Câu hỏi thường gặp

Q、 Cá nhân có thể đăng ký được không?

A、 Cá nhân không thể đăng ký được. Đối tượng có thể đăng ký là các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại thành phố Sendai.

Q、 Tiền trợ cấp được nhận là bao nhiêu?

A、 Chúng tôi sẽ hỗ trợ một phần kinh phí của hoạt động. Hạn mức hỗ trợ là 10 vạn yên nhưng số tiền trợ cấp sẽ thay đổi tùy thuộc vào quy mô của hoạt động.

Q、 Khi nào được nhận tiền trợ cấp?

A、 Sau khi đã kết thúc hoạt động và nộp báo cáo thành tích thực tế.
※Có thể nhận trước 1 phần tiền trợ cấp. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ.

Liên hệ・Địa chỉ đăng ký

Pháp nhân công ích Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai Phòng xúc tiến quốc tế hóa Ban kế hoạch
〒980-0811 Sendai-shi Aoba-ku Ichiban-cho 3-3-20, Tòa nhà Higashinihon Fudosan Sendai Ichibancho, tầng
TEL:022-268-6260