Đang tìm người hỗ trợ SenTIA!(Bộ phận quốc tế hóa Thành viên hỗ trợ)

(Pháp nhân công ích) Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai (SenTIA) Bộ phận quốc tế hóa hiện đang tìm người hỗ trợ cho các hoạt động.
Trở thành thành viên hỗ trợ để vừa tham gia vào các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, vừa đóng góp cho việc quốc tế hóa thành phố Sendai. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được các đăng ký, liên lạc từ quý vị.

Các loại thành viên và Hội phí hỗ trợ

Thành viên sinh viên Hội phí hỗ trợ: Từ 1 đơn vị trở lên một năm, mỗi đơn vị 500 yên.
Chúng tôi sẽ ưu tiên gửi email liên quan đến các sự kiện, khóa học do Hiệp hội chủ trì.
Thành viên cá nhânHội phí hỗ trợ: Từ 1 đơn vị trở lên một năm, mỗi đơn vị 1000 yên.
Chúng tôi sẽ ưu tiên gửi email liên quan đến các sự kiện, khóa học do Hiệp hội chủ trì.
Với quý vị đăng ký từ 3 đơn vị trở lên, chúng tôi sẽ gửi các tạp chí của Hiệp hội nếu quý vị yêu cầu.
Tổ chức công dânHội phí hỗ trợ: Từ 1 đơn vị trở lên một năm, mỗi đơn vị 2000 yên.
Chúng tôi sẽ ưu tiên khi quý vị đặt sử dụng phòng tập huấn・workshop của Trung tâm quốc tế Sendai (Đối với các đoàn thể đáp ứng đủ điều kiện sử dụng), chúng tôi cũng sẽ hợp tác với quý vị trong việc gửi tờ rơi v.v
Hội viên pháp nhânHội phí hỗ trợ: Từ 1 đơn vị trở lên một năm, mỗi đơn vị 5000 yên.
Chúng tôi sẽ giới thiệu tên đoàn thể của quý vị trong tạp chí của hiệp hội.

Cách đăng ký

Đăng ký theo một trong các cách dưới đây.

  1. Điền vào「đơn đăng ký」và đóng hội phí hỗ trợ tại văn phòng có địa chỉ dưới đây.
  2. Gửi「đơn đăng ký」qua fax hoặc bưu điện đến văn phòng và chuyển khoản hội phí hỗ trợ vào tài khoản chỉ định.

Hội phí Thông tin chuyển khoản

  Ngân hàng 77 Honten
Số tài khoản (Futsu yokin) 9518215
Tên tài khoản Pháp nhân công ích Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai
((Koueki Zaidan Houjin Sendai Kankou Kokusai Kyoukai)

Liên hệ・Địa chỉ đăng ký

Pháp nhân công ích Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai Phòng đa văn hóa Bộ phận kế hoạch
〒980-0811 Sendai-shi Aoba-ku Ichibancho 3-3-20 Tòa nhà Higashinihon Fudosan Sendai Ichibancho tầng 6
TEL:022-268-6260 FAX:022-268-6252