Tạp chí qua email

Hiệp hội du lịch quốc tế Sendai cung cấp các loại thông tin qua email.
Email được viết bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Nepal. Đăng ký nhận email miễn phí. Hãy đăng ký để được nhận email.

Tên SenTIA MAIL          
Số lần gửi 1, 2 lần/tháng
Nội dung
 • Thông tin về phòng chống thảm họa, thông tin khi xảy ra thảm họa
 • Thông báo về các hoạt động của SenTIA
 • Thông báo của Trung tâm đa văn hóa Sendai
 • Thông tin cuộc sống dành cho công dân người nước ngoài
 • Thông báo về việc phát hành ấn phẩm
 • Thông tin từ thành phố Sendai (như Tờ tin thị chính)
Ngôn ngữ Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt, tiếng Nepal

「SenTIA MAIL」Đăng ký nhận email ở đây

「SenTIA MAIL」Hủy đăng ký nhận email ở đây