BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5/5月の専門相談会のお知らせ

●Ngày 6 tháng 5: Buổi tư vấn chuyên môn của Chuyên gia hành chính
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Chuyên gia hành chính tỉnh Miyagi về các thủ tục như Visa, tư cách lưu trú, thủ tục hành chính.
【Thời gian】Thứ Bảy Ngày 6 tháng 5 năm 2023 13:00-16:00
Administrative-Scriveners.pdf

●Ngày 12 tháng 5: Buổi tư vấn chuyên môn của Luật sư
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Luật sư Sendai về luật pháp liên quan đến các vấn đề trong gia đình(ly hôn, quyền làm cha mẹ, thừa kế…v…v..), vấn đề vay nợ (như nợ nhiều nơi), bất động sản, tai nạn giao thông, vấn đề hợp đồng…v.v.
【Thời gian】Thứ Sáu Ngày 12 tháng 5 năm 2023 13:00-16:00
Lawyers.pdf

●Ngày 18 tháng 5: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục lao động
Nhân viên của Cục lao động Miyagi sẽ giúp tư vấn về các vấn đề như tiền lương, giờ làm việc, nghỉ phép, hợp đồng lao động, cách tìm việc…
【Thời gian】Thứ Năm Ngày 18 tháng 5 năm 2023 13:00-16:00
Labour-Bureau.pdf

●Ngày 26 tháng 5: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưu trú.
【Thời gian】Thứ sáu Ngày 26 tháng 5 năm 2023 13:00-16:00
Immigration-Bureau.pdf

※Không tốn phí tham gia. Thời gian tư vấn dành cho 1 người là 30 phút.
※Nếu bạn muốn tham gia buổi tư vấn, khi đăng ký hãy cho chúng tôi biết những thông tin sau:
– Tên của bạn, thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)
– Tư cách lưu trú của bạn
– Điều bạn muốn được tư vấn (Khó khăn đang gặp phải)
– Bạn có cần phiên dịch không?

<<Vui lòng liên hệ tới đây để đăng ký tham gia các buổi tư vấn chuyên môn>>
Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Sendai (Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai)
Số điện thoại:022-224-1919、022-265-2471/Email:tabunka@sentia-sendai.jp