BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 11/11月の専門相談会のお知らせ

●Ngày 5 tháng 11: Buổi tư vấn chuyên môn của Chuyên gia hành chính
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Chuyên gia hành chính tỉnh Miyagi về các thủ tục như Visa, tư cách lưu trú, các thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hành chính.
【Thời gian】Ngày 5 tháng 11 năm 2022(Thứ Bảy)13:00-16:00
Administrative-Scriveners.pdf

●Ngày 11 tháng 11: Buổi tư vấn chuyên môn của Luật sư
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Luật sư Sendai về luật pháp liên quan đến các vấn đề trong gia đình(ly hôn, quyền nuôi con, thừa kế.v.v.), vấn đề vay nợ(nợ chồng chất.v.v.) bất động sản, tai nạn giao thông, vấn đề hơp đồng.v.v.
【Thời gian】Ngày 11 tháng 11 năm 2022 (Thứ Sáu) 13:00-16:00
Lawyers.pdf

●Ngày 17 tháng 11: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục lao động
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục lao động Miyagi về tiền lương, giờ làm việc, ngày nghỉ(kỳ nghỉ), hợp đồng lao động và cách tìm việc.
【Thời gian】Ngày 17 tháng 11 năm 2022 (Thứ Năm)13:00-16:00
Labour-Bureau.pdf

●Ngày 25 tháng 11: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục quản lý xuất nhập cảnh Sendai về thủ tục nhập cảnh, thủ tục lưu trú.
【Thời gian】Ngày 25 tháng 11 năm 2022(Thứ sáu)13:00-16:00
Immigration-Bureau.pdf

※Tư vấn không tốn phí. Bạn sẽ được tư vấn trong phòng riêng nên xin hãy yên tâm.
Thời gian tư vấn dành cho mỗi người là 30 phút.
Chúng tôi đảm bảo giữ bí mật.

※Nếu bạn muốn tham gia buổi tư vấn, khi đăng ký hãy cho chúng tôi biết những thông tin sau:
– Tên của bạn, thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)
– Tư cách lưu trú của bạn
– Điều bạn muốn được tư vấn (Khó khăn đang gặp phải)
– Bạn có cần phiên dịch không?

<<Vui lòng liên hệ tới đây để đăng ký tham gia các buổi tư vấn chuyên môn>>
Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Sendai (Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai)
Số điện thoại:022-224-1919、022-265-2471/Email:tabunka@sentia-sendai.jp