BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 7/7月の専門相談会のお知らせ

――――――――――――――――――
■ Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 7
――――――――――――――――――
●Ngày 2 tháng 7: Buổi tư vấn chuyên môn của Chuyên gia hành chính
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Chuyên gia hành chính tỉnh Miyagi về các thủ tục Visa, tư cách lưu trú, các thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục hành chính.
【Thời gian】Ngày 2 tháng 7 năm 2022(Thứ Bảy)13:00-16:00
2022 schedule_Administrative Scriveners.pdf

●Ngày 8 tháng 7: Buổi tư vấn chuyên môn của Luật sư
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Hội Luật sư Sendai liên quan tới pháp luật như là kết hôn, bất động sản, thừa kế..v.v
【Thời gian】Ngày 8 tháng 7 năm 2022 (Thứ Sáu) 13:00-16:00
2022 schedule_Lawyers.pdf

●Ngày 21 tháng 7: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục lao động
Các bạn có thể tham gia tư vấn với Cục lao động Miyagi về tiền lương, giờ làm việc, kỳ nghỉ, hợp đồng lao động và cách tìm việc.
【Thời gian】Ngày 21 tháng 7 năm 2022 (Thứ Năm) 13:00-16:00
2022 schedule_Labour Bureau.pdf

●Ngày 22 tháng 7: Buổi tư vấn chuyên môn của Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh
2022 schedule_Labour Bureau.pdf bạn có thể tham gia tư vấn với Cục quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh Sendai về các thủ tục nhập cảnh hay thủ tục lưu trú.
【Thời gian】Ngày 22 tháng 7 năm 2022(Thứ sáu)13:00-16:00
2022 schedule_Immigration Bureau.pdf
 
※Không tốn phí tham gia. Thời gian tư vấn dành cho 1 người là 30 phút.
※Nếu bạn muốn tham gia buổi tư vấn, khi đăng ký hãy cho chúng tôi biết những thông tin sau:

– Tên của bạn, thông tin liên lạc (Số điện thoại, Email)
– Tư cách lưu trú của bạn
– Điều bạn muốn được tư vấn (Khó khăn đang gặp phải)
– Bạn có cần phiên dịch không?

<<Vui lòng liên hệ tới đây để đăng ký tham gia các buổi tư vấn chuyên môn>>
Trung tâm cộng sinh đa văn hóa Sendai (Tầng 1 tòa nhà Hội nghị Trung tâm quốc tế Sendai)
Số điện thoại:022-224-1919、022-265-2471/Email:tabunka@sentia-sendai.jp