BlogThông báo từ bộ phận quốc tế hóa

【Đã hoàn thành video lối sống】Video lối sống“Thân gửi đến các bạn bắt đầu một cuộc sống mới ~ bản hướng dẫn đời sống dành cho cư dân nước ngoài ~”(生活マナー動画)

Khi khác đất nước và khu vực thì cả quy định và luật lệ cũng khác theo.
Để có một cuộc sống an toàn, đảm bảo và thoải mái thì việc biết những luật lệ cơ bản là quan trọng.
Do đó, SenTIA đã tạo ra video sử dụng hình ảnh động để giải thích các quy tắc cuộc sống và cách cư xử của người Nhật một cách dễ hiểu cho những cư dân nước ngoài mới bắt đầu sống ở Nhật Bản.
Bạn có thể xem nó trên YouTube “SenTIA bộ phận quốc tế hóa” (liên kết đến một trang web bên ngoài).

【Tiếng Việt】
Part1:https://youtu.be/RKiZbqw_sRQ 
Part2:https://youtu.be/n4pUYXYc9mI 
Part1&2:https://youtu.be/Jrfjcg8ba8g 

▽Ngôn ngữ khác tại đây▽
日本語:https://int.sentia-sendai.jp/blog/j/orientation/ 
English:https://int.sentia-sendai.jp/blog/e/orientation/ 
中文:https://int.sentia-sendai.jp/blog/c/orientation/ 
नेपालीभाषा:https://int.sentia-sendai.jp/blog/n/orientation/ 

【Nội dung】
Part1
1.Liên quan đến tiếng ồn
2.Về việc chống trộm
3.Cách vứt rác
4.Luật lệ về thuốc lá
5.Việc mang theo đồ vật nguy hiểm
6.Giấy báo vắng nhà
7.Về hình ảnh trên mạng xã hội
8.Khi gặp khó khăn thì cùng trao đổi nhé.

Part2
1.Về chứng minh nhân thân
2.Cùng làm thẻ mã số cá nhân my number
3.Về tiền thuế
4.Về việc làm thêm
5.Luật lệ giao thông
6.Khi gặp khó khăn thì cùng trao đổi nhé.

【Ngôn ngữ】tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nepal

Video lối sống“Thân gửi đến các bạn bắt đầu một cuộc sống mới ~ bản hướng dẫn đời sống dành cho cư dân nước ngoài ~”