Đang tuyển dụng(募集中)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年8月21日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 9/9月の専門相談会のお知らせ
2023年8月1日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (21/8/2023~16/10/2023)
2023年7月27日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 8/8月の専門相談会のお知らせ
2023年7月12日 【Tuyển người tham gia】LỚP HỌC MÙA HÈ; Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở mà tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Nhật(9/8/2023 – 10/8/2023)(日本語を母語としない小中学生のための夏休み教室)
2023年7月10日 Trải nghiệm vẽ búp bê đất Tsutsumi(chương trình được tài trợ bởi SenTIA)(堤人形絵付け体験)
2023年6月28日 【Tuyển người tham gia】Tỉnh Miyagi: Tư vấn, định hướng về việc học chuyển cấp cho các bậc cha mẹ và trẻ em mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ. (日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダンス宮城2023)
2023年6月22日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 7/7月の専門相談会のお知らせ
2023年5月23日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 6/6月の専門相談会のお知らせ
2023年5月10日 Tuyển người tham gia: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (14/6/2023 đến ngày 14/7/2023)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2023年5月10日 【Tuyển người tham gia】「Tiếng Nhật trực tuyến SenTIA」6/6/2023~8/8/2023 (SenTIAオンラインにほんご)