Thông báo(お知らせ)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2023年9月25日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (29/11/2023~26/1/2024)
2023年9月12日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 9 (thông báo đa ngôn ngữ)
2023年9月8日 Trải nghiệm văn hóa Trung Quốc (trải nghiệm tranh cắt dán gấu trúc Trung Quốc) (chương trình được hỗ trợ bởi SenTIA)(中国パンダ切り絵体験会)
2023年9月6日 【17 giờ 45 phút ngày 6 tháng 9 Thông báo sơ tán do sạt lở đất được gỡ bỏ hoàn toàn / 土砂災害(どしゃさいがい)避難情報(ひなんじょうほう)全部解除(ぜんぶかいじょ)】
2023年8月31日 Tuyển sinh học viên cho Khóa học tiếng Nhật Sendai.(せんだい日本語講座)
2023年8月21日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 9/9月の専門相談会のお知らせ
2023年8月10日 Thông tin số báo tháng 8 tin tức của chính quyền thành phố đã được cập nhật trên trang chủ thành phố Sendai !
2023年8月1日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (21/8/2023~16/10/2023)
2023年7月27日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 8/8月の専門相談会のお知らせ
2023年7月12日 【Tuyển người tham gia】LỚP HỌC MÙA HÈ; Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở mà tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Nhật(9/8/2023 – 10/8/2023)(日本語を母語としない小中学生のための夏休み教室)