Thông báo(お知らせ)Thông báo từ bộ phận quốc tế hóa

2024年5月22日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 6/6月の専門相談会のお知らせ
2024年5月21日 Lễ hội văn hóa Indonesia(dự án được SenTIA hỗ trợ)
2024年5月14日 【Tuyển sinh】防災探宝Disaster Risk Reduction Treasure Hunt(2/6/2024)
2024年5月10日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 5 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年5月1日 【Tuyển sinh】Khóa học tiếng Nhật dùng cho công việc しごとの ための 日本語 (3/6/2024~7/8/2024)
2024年4月30日 【Tuyển học viên】: Lớp học trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật (từ ngày12/6/2024 đến ngày 12/7/2024)(日本語を母語としない小・中学生のためのオンライン教室)
2024年4月24日 Thông báo về các buổi tư vấn chuyên môn vào tháng 5/5月の専門相談会のお知らせ
2024年4月11日 Bạn có thể đọc trên trang web bản tin thành phố số tháng 4 (thông báo đa ngôn ngữ)
2024年4月1日 Buổi bán xe đạp tái chế dành cho du học sinh vào ngày 21 tháng 4 (chủ nhật) từ 10:30 đến 12:00 (留学生のためのリサイクル自転車販売会)
2024年3月21日 Tạp chí công khai 「Tin tức từ Trung Tâm Đa văn hóa Sendai số 3 năm 2023」 đã hoàn thành